Στις 12 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην ΤτΕ, η έκθεση της Blackrock για τα δάνεια των τραπεζών εντός και εκτός Ελλάδος

Στις 12 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην ΤτΕ, η έκθεση της Blackrock για τα δάνεια των τραπεζών  εντός και εκτός Ελλάδος

Ενδείξεις για απορροφήσιμες ζημίες ύψους έως 4,5 δισεκ. ευρώ – Τι θα ανακοινωθεί

Στις 12 Δεκεμβρίου παραδίδεται η έκθεση της Blackrock στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα αφορά την αποτίμηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών εντός και εκτός Ελλάδος.
Παράλληλα θα αποτιμηθούν και τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς αναχρηματοδότησης το κατά πόσο δηλαδή έχουν υιοθετηθεί εναρμονισμένα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα μοντέλα.
Με βάση την νέα αναθεωρημένη διαγνωστική μελέτη της Blackrock θα υλοποιηθούν και τα stress tests για τις ελληνικές τράπεζες τα οποία θα στηρίζονται σε stress scenario.
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των stress tests θα ανακοινωθούν Ιανουάριο του 2014.
Με βάση ακραίες  παραδοχές η ΤτΕ προβλέπει ύφεση -2% με -2,4% το 2014 (έναντι +1% ανάπτυξη που προβλέπει π.χ. η Alpha bank) και επίσης ύφεση -1,1% το 2015.
Οι παραδοχές αυτές θα αποτελέσουν την βάση των stress tests των τραπεζών, ενώ για το 2016 προβλέπεται ανάπτυξη +0,8% του ΑΕΠ.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της Blackrock που προφανώς συνδυάζονται με τα stress tests προκύπτει ότι στο χειρότερο σενάριο θα μειωθεί το core tier 1 μεσοσταθμικά στο 10,65%.
Οι κεφαλαιακές ζημίες στις οποίες καταλήγει η Blackrock αποτελούν ένα συγκερασμό παραμέτρων.
Η διαδικασία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών, περιλαμβάνει
1)τα υφιστάμενα κύρια ίδια κεφάλαια core tier 1 των τραπεζών που είναι περίπου 24 δισεκ. ευρώ
2)Τις  ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου που εκτιμώνται σε 8-9 δισεκ. ευρώ.
3)Τις προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που ξεπερνούν τα 34-35 δισεκ.
4)Την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου για το διάστημα 2013 με 2016 περίπου στα 10 δισεκ. ευρώ
Με βάση αυτές τις παραδοχές μπορεί να προκύψει κεφαλαιακή ζημία έως 4,5 δισεκ. εκ των οποίων το 1 δισεκ αφορά την Eurobank.
Η Πειραιώς και η Alpha bank θα αποτελέσουν θετική έκπληξη.

 

Εκτιμήσεις για το core tier 1 των ελληνικών τραπεζών με τα stress tests

 

Τράπεζα

Core tier 1

Τρέχον

Core tier 1 λόγω ζημιών

Core tier μελλοντικό

Εθνική

9%

7,28%

10%

Alpha

13,9%

12%

+12%

Πειραιώς

13,8%

11,5%

+11,5%

Eurobank

8,5%

6,37%

10-10,5%

 

Εκτιμήσεις αγοράς

 

www.bankingnews.gr


Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS