Τρόικα και ΤτΕ οριστικοποιούν τους όρους διεξαγωγής των stress tests για τις τράπεζες – Οι 3 συστημικές δεν θα χρειαστούν αμκ

Τρόικα και ΤτΕ οριστικοποιούν τους όρους διεξαγωγής των stress tests για τις τράπεζες – Οι 3 συστημικές δεν θα χρειαστούν αμκ
Πέραν των 2 δισεκ. της αμκ της Eurobank δεν θα χρειαστεί άλλη αύξηση κεφαλαίου
(upd)Την τρέχουσα εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι όροι διεξαγωγής των stress tests που θα διεξαχθούν αρχές Ιανουαρίου ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τέλη Ιανουαρίου του 2014.
Η διαγνωστική μελέτη της Blackrock – πάνω στην οποία στηρίζονται τα stress tests - που αφορά δάνεια εντός και εκτός Ελλάδος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο τραπεζικός κλάδος θα υποστεί καθαρή ζημία 4,5 δισεκ. και θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια 4,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο η πραγματική ζημία για το ελληνικό banking θα είναι σχεδόν ασήμαντη καθώς η ΤτΕ στην επεξεργασία των στοιχείων που θα πραγματοποιήσει για να υλοποιήσει τα stress tests θα λάβει υπόψη πέραν των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί και τα πλάνα αναδιάρθρωσης έως το 2016.
Με βάση αυτά τα πλάνα το 2016 οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίζουν κέρδη….3 με 4 δισεκ. ευρώ άρα έτσι υπερκαλύπτουν τις τωρινές ζημίες της Blackrock και των stress tests.
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των stress tests θα ανακοινωθούν Ιανουάριο του 2014.
Με βάση ακραίες  παραδοχές η ΤτΕ προβλέπει ύφεση -2% με -2,4% το 2014 (έναντι +1% ανάπτυξη που προβλέπει π.χ. η Alpha bank) και επίσης ύφεση -1,1% το 2015.
Οι παραδοχές αυτές που σκοπίμως είναι ακραίες, θα αποτελέσουν την βάση των stress tests των τραπεζών, ενώ για το 2016 προβλέπεται ανάπτυξη +0,8% του ΑΕΠ.
Οι κεφαλαιακές ζημίες στις οποίες καταλήγει η Blackrock αποτελούν ένα συγκερασμό παραμέτρων.
Η διαδικασία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών, περιλαμβάνει
1)τα υφιστάμενα κύρια ίδια κεφάλαια core tier 1 των τραπεζών που είναι περίπου 24 δισεκ. ευρώ
2)Τις  ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου που εκτιμώνται σε 8-9 δισεκ. ευρώ.
3)Τις προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου που ξεπερνούν τα 35 δισεκ.
4)Την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου για το διάστημα 2013 με 2017 περίπου στα 10 δισεκ. ευρώ
5)Το 2017 οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να επιτυγχάνουν κέρδη πάνω από 4 δισεκ. ευρώ.
Με βάση αυτές τις παραδοχές μπορεί να προκύψει κεφαλαιακή ζημία έως 4,5 δισεκ. εκ των οποίων τα 2 δισεκ αφορούν  την Eurobank.

Η τρέχουσα κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών τραπεζών

Με βάση τα τωρινά δεδομένα
η Εθνική εμφανίζει core tier 1 περίπου 5 δισεκ. ευρώ ή 9,4%,
η Alpha bank 13,5% core tier 1 ή 6,6 δισεκ ευρώ tangible eqity.
η Πειραιώς 8 δισεκ. ή 13,5%
η Eurobank 5 δισεκ ή 8,1% core tier 1
Αν αφαιρεθούν οι προνομιούχες μετοχές που έχουν λάβει οι τράπεζες και συγκεκριμένα
η Εθνική 1,4 δισεκ. μαζί με τις προνομιούχες της FBBank,
η Alpha bank 940 εκατ ευρώ
η Πειραιώς 750 εκατ ευρώ
η Eurobank 1,255 δισεκ. μαζί με ΤΤ και Proton bank
τα core tier 1 των ελληνικών τραπεζών υποχωρούν σημαντικά

Μετά την αφαίρεσης των προνομιούχων κεφάλαια και core tier 1 διαμορφώνονται ως εξής με βάση τα τωρινά δεδομένα

Της Εθνικής εξαιρώντας τις προνομιούχες μετοχές το core tier 1 μειώνεται στο 6,9% από όριο 9% που θέτει η ΤτΕ και το οποίο κάποια στιγμή μέσα στο 2014 μπορεί να μειωθεί στο 8%.
Της Alpha bank από 13,5% υποχωρεί στο 11,6%
Της Eurobank από 8,1% το core tier 1 εξαιρώντας τις προνομιούχες μειώνεται στο 6% το core tier 1
Της Πειραιώς από 13,5% το core tier 1 μειώνεται στο 12,35%.
Δηλαδή ακόμη και στο δυσμενές σενάριο των NPLs και των προνομιούχων η Alpha και Πειραιώς ξεπερνούν τα εμπόδια ενώ αντιθέτως η Εθνική και η Eurobank υποχωρούν στο 6% με 6,9% και χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια για να επιτύχουν επαρκείς δείκτες φερεγγυότητας.
Η Eurobank υλοποιεί αμκ 2 δισεκ. ευρώ και η Εθνική τράπεζα θα συνεχίσει να πουλάει περιουσιακά στοιχεία.

(πρώτη ενημέρωση - 08:04, 17 Δεκεμβρίου 2013)

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS