Πώληση δικαιωμάτων συμμετοχής στην ΑΜΚ και μετοχών από διοικητικά στελέχη της Forthnet

Πώληση δικαιωμάτων συμμετοχής στην ΑΜΚ και μετοχών από διοικητικά στελέχη της Forthnet
Συναλλαγές της 27ης Δεκεμβρίου 2013
Στην πώληση δικαιωμάτων συμμετοχής στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet καθώς και μετοχών της εταιρείας προχώρησαν στις 27/12/2013 οι κ.κ. Ιωάννης Καβακλής, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής και Γεώργιος Δερμιτζάκης, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων.
Όπως ανακοινώθηκε:
Ο κος Ιωάννης Καβακλής του Γεωργίου, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, προέβη την 27/12/2013, σε πώληση 2.099 δικαιωμάτων συμμετοχής στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνολικής αξίας 21.964,00 ευρώ καθώς και σε πώληση 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 3.500,00 ευρώ και
Ο κος Γεώργιος Δερμιτζάκης του Μιχαήλ, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη την 27/12/2013, σε πώληση 7.811 δικαιωμάτων συμμετοχής στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνολικής αξίας 78.110,00 ευρώ καθώς και σε πώληση 4.811 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.419,00 ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS