Forthnet - Eπιτυχής η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Συγκεντρώθηκαν 29,143 εκ. ευρώ

Forthnet - Eπιτυχής η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Συγκεντρώθηκαν 29,143 εκ. ευρώ
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet, αφού σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, συγκεντρώθηκαν 29,143 εκ. ευρώ.
Ειδικότερα, η Forthnet A.E. (στο εξής η "Εταιρεία") γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της κατά  29.143.372,50  ευρώ (στο εξής η "Αύξηση"), που  αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις  23 / 08 /20 12 (στο  εξής η "ΕΓΣ") και πραγματοποιήθηκε από την 1 0 / 12 /20 13 έως και την 0 3 /0 1 /20 14 ,  ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή  29.143.372 ,50  ευρώ από τους  παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο  διαπραγμάτευσής τους. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της ΕΓΣ εκδίδονται  97.144.575  νέες μετοχές με τιμή  διάθεσης  0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η Αύξηση  καλύφθηκε κατά  2,2 φορές περίπου, αφού η  ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε  213.829.444 μετοχές. Οι εγγραφές από τους παλαιούς  μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής  τους κάλυψαν κατά ποσοστό περίπου  97,88%  την Αύξηση με τη ν καταβολή συνολικού  ποσού  28.528.119,00  ευρώ, που αντιστοιχεί σε  95.093.730  νέες κοινές ονομαστικές μετοχές,  ενώ  2.050.845  μετοχές έμειναν αδιάθετες. Κατά την προεγγραφή εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής  υπερβάλλουσα ζήτηση και συγκεκριμ ένα για  118.735.714  μετοχές, που αντιστοιχούν σε  υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά περίπου  57, 9 φορές περίπου και διαμορφώνουν το  ποσοστό ικανοποίησης των προεγγραφών σε ποσοστό περίπου 1,73 %. Με την από  8 Ιανουαρίου 2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω  2.050.845  αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής αναλογικά με βάση  τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών  που έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των  προεγγραφών ,  σύμφωνα με τα διαλαμβαν όμενα στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της  Εταιρείας όπως αναλυτικά περιγράφονται και στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο  της και  το Συμπλήρωμα αυτού . Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100%, το δε συνολικό ποσό των  αντληθέντων κεφαλαίων  σε  29.143.372,50  ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό  κεφάλαιο της Εταιρε ίας αυξήθηκε κατά  29.143.372,50  ευρώ με την έκδοση  97.144.575  νέων  κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας  0,30  ευρώ έκαστη. Έτσι, το μετοχικό  κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχε ται πλέον σε  33.029.155,50  ευρώ, διαιρούμενο σε  110.097.185 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας  0,30 ευρώ εκάστη. Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη  μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το  Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από  τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των  δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη  ανακοίνωση της Εταιρείας

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS