Στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της ύψους 324 εκατ. ευρώ προχωρά η Forthnet - Τι προβλέπει η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες

Στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της ύψους 324 εκατ. ευρώ προχωρά η Forthnet - Τι προβλέπει η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες
Στα 324 εκατ. ευρώ το σύνολο των δανείων του Ομίλου
Κοντά σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του υψηλού δανεισμού της βρίσκεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του www.bankingnews.gr, η Forthnet.
Ήδη από τον περασμένο χρόνο η διοίκηση του Ομίλου ανέθεσε σε ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο τη διαμόρφωση μιας πρότασης αναχρηματοδότησης που θα υποβληθεί στις τράπεζες και τον συντονισμό όλων των διαδικασιών που αφορούν την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών της δανείων.
Να σημειωθεί ότι ο τραπεζικός δανεισμός της Forthnet ανέρχεται στα 324 εκατ. ευρώ.
Η πρόταση αναχρηματοδότησης απεστάλη στις τράπεζες τον Μάρτιο του 2013 και μετά από μια πολύμηνη πορεία διαπραγματεύσεων (και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου), η χρυσή τομή φαίνεται πώς βρέθηκε.
Οι πιστώτριες τράπεζες, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκαν την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων της Forthnet με ταυτόχρονη μείωση του επιτοκίου, εξέλιξη η οποία αναμένεται να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στην εισηγμένη.
Να σημειωθεί ότι ο υπέρογκος δανεισμός της Forthnet αποτελεί ένα από τα σημαντικά αγκάθια της πορείας του Ομίλου.
Ήδη όπως αναφέρεται και στις λογιστικές καταστάσεις του 9μηνου του 2013 «δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους 100,5 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα οι ορκωτοί ελεγκτές στην έκθεσή τους κάνουν λόγο για αβεβαιότητα αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων καθώς και αβεβαιότητα για την επάρκεια των κεφαλαίων κίνησης.

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS