Forthnet: Πράσινο «φως» στη συγχώνευση των θυγατρικών FMH και MCH

Forthnet: Πράσινο «φως» στη συγχώνευση των θυγατρικών FMH και MCH
Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση
Τη συγχώνευση των θυγατρικών της Forthnet, FMH και MCH, ενέκριναν κατά πλειοψηφία τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Forthnet,
1) Τα Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών της, «Forthnet Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης, Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών» (στο εξής η «FMH») και «ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΙΣ (Multichoice) Ελλάς Παροχή Υπηρεσιών σε Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία » (στο εξής η «MCH»), ενέκριναν
(α) τη συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της MCH από την FMH με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.06.2014, σύμφωνα με τα άρθρα 68-77α (πλην του άρθρου 71) του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 (στο εξής η "Συγχώνευση"),
(β) τον ισολογισμό μετασχηματισμού
(γ) την έκθεση επί του ισολογισμού μετασχηματισμού που καταρτίστηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές»
(δ) την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής και τους λοιπούς όρους της συγχώνευσης που περιλαμβάνονται στο καταρτισθέν από τα Διοικητικά Συμβούλια σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης
(ε) τις καταρτισθείσες επεξηγηματικές εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 προς τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών.
2) Υπεγράφη την 27.8.2014 από τους νομίμους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι εταιρείες θα προβούν σε όλες τις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS