Μύλοι Λούλη: ΑΜΚ ύψους 5,13 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μύλοι Λούλη: ΑΜΚ ύψους 5,13 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η απόφαση χαρακτηρίζεται άμεσα υλοποιήσιμη
Ανακεφαλαιοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,14 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της «Μύλοι Λούλη ΑΕ», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 1η Δεκεμβρίου.
Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

«Την 01/12/2014 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 55,32% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι και αντιπρόσωποί τους, που εκπροσωπούν 9.473.365 μετοχές και 9.473.365 ψήφους :
1. Αποφασίσθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.473.365, ήτοι με ποσοστό 55,32% του μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 5.137.518,60 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού €4.678.218,10 και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού €459.300,50, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,30 (από €0,64 σε €0,94). Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρείχε την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Τροποποιήθηκε ομόφωνα, με ψήφους 9.473.365, ήτοι με ποσοστό 55,32% του μετοχικού κεφαλαίου, το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.
Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι άμεσα υλοποιήσιμες».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS