ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων των δικαστών

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων των δικαστών
Αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι αναδρομικές μειώσεις των συντάξεων των δικαστών
Αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε τις αναδρομικές, από 1η Αυγούστου 2012, μειώσεις των συντάξεων των δικαστών, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία και  δημοσίευσε την απόφασή της.
Σημειώνεται ότι αντισυνταγματικές έχουν κρίνει το Μισθοδικείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις περικοπές των αποδοχών των, εν ενεργεία, δικαστικών και των ενστόλων.
Μεταξύ άλλων, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρει ότι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επικαλέστηκε η κυβέρνηση για την μείωση των συντάξεων, όπως είναι η περιστολή των δημοσίων δαπανών, προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας και η «αποτυχία είσπραξης των προβλεπόμενων φορολογικών εσόδων και των ανείσπρακτων οφειλών παρελθόντων ετών....», «....δεν αρκούν για να καταστήσουν συνταγματικά ανεκτές τις συγκεκριμένες περικοπές».
Επιπλέον, σε άλλο σημείο της απόφασης της η Ολομέλεια σημειώνει πως «οι περικοπές αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε εκ του λόγου ότι αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που περιέχει δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, προϋπόθεση, η οποία αποτελεί αναγκαίο όχι όμως και επαρκή όρο για τη συνταγματικότητα των εν λόγω περικοπών.
Η Ολομέλεια έκρινε ότι οι περικοπές των συντάξεων των δικαστών και «μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 5 και 25 παράγραφος 4 και καθίστανται ως εκ τούτου ανίσχυρες».
Ακόμα, οι περικοπές των συντάξεων είναι αντίθετες στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο κατοχυρώνεται «ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να την στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, τηρουμένων βεβαίως των συνταγματικών αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και της αναλογικότητας».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS