ΣτΕ: Επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις τα τατουάζ στους ενστόλους

ΣτΕ: Επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις τα τατουάζ στους ενστόλους
Το ΣτΕ έκανε δεκτές τις προσφυγές που κατέθεσαν τέσσερις ειδικοί φρουροί
Επιτρέπονται τατουάζ στους ενστόλους, αλλά όχι σε εμφανή σημεία του σώματός τους, σύμφωνα με τρεις νέες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ειδικότερα το ΣτΕ έκανε δεκτές τις προσφυγές που κατέθεσαν τέσσερις ειδικοί φρουροί, που διαγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν τατουάζ.
το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού ερμήνευσε το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσισε ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από το διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».
Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν στις αποφάσεις τους ότι «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη σχετική διαδικασία επιλογής», αλλά απαιτείται να συντρέχουν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να είναι με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανή, κ.λπ.
Επομένως, καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως (προσφυγές) των υποψηφίων ειδικών φρουρών και να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες οι παραλείψεις των προσλήψεών τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS