ΣτΕ: Συνταγματική η επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)

ΣτΕ: Συνταγματική η επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει φορολογούμενος και ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ
Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι το σύστημα επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ειδικότερα οι Σύμβουλοι της Επικρατείας υποστηρίζουν ότι για τον προσδιορισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας λαμβάνονται υπόψη γενικά και αντικειμενικά κριτήρια (τιμές εκκίνησης, επιφάνεια ακινήτου, κ.λπ.), ενώ προβλέπονται απαλλαγές από το φόρο για μη εκμεταλλεύσιμα ακίνητα, αφορολόγητο πόσο μέχρι 200.000 ευρώ, κ.λπ.
Με τα δεδομένα αυτά, υπογραμμίζεται στην απόφαση του ΣτΕ, η επιβολή του ΦΑΠ «δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη» να διαμορφώνει το φορολογικό σύστημα και να καθορίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογικών στοιχείων και επομένως δεν παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει φορολογούμενος και ζητούσε να ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ φυσικών προσώπων των ετών 2011 και 2012.
Οι Σύμβουλοι τονίζουν ότι δεν υπάρχει φορολογική εξομοίωση του ψιλού κυρίου του ακινήτου με τον επικαρπωτή, όπως υποστηρίζει ο φορολογούμενος που προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν, η φορολογική επιβάρυνση του ψιλού κυρίου με τον ΦΑΠ είναι μειωμένη σε σχέση με εκείνη του επικαρπωτή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS