Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη δημόσια πρόταση της Vodafone για τη Hellas Online

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη δημόσια πρόταση της Vodafone για τη Hellas Online
Η Vodafone υπέβαλε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου
Tο πληροφοριακό δελτίο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η Vodafone - την 4η Δεκεμβρίου 2014 - προς τους μετόχους της HELLAS ONLINE ενέκρινε στις 27 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Την ίδια ημερομηνία, η Vodafone υπέβαλε προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κοινοποίησε στην Εταιρεία σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS