Τραπεζικό μπαράζ εντός 10 ημερών – Πωλείται η Eurolife, η Πειραιώς Ρουμανίας, η Finansbank – Τι σχεδιάζει η C. Agricole

Τραπεζικό μπαράζ εντός 10 ημερών  – Πωλείται η Eurolife, η Πειραιώς Ρουμανίας, η Finansbank – Τι σχεδιάζει η C. Agricole
Καταιγισμός πωλήσεων θυγατρικών από τις τράπεζες προσεχώς - Η αξία των προς πώληση θυγατρικών περί τα 3 δισ
Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις ή κατά το ορθότερο οι πωλήσεις εντός των επόμενων 10 ημερών στο τραπεζικό σύστημα καθώς δρομολογείται η πώληση πλήθους θυγατρικών εταιριών.
Συγκεκριμένα
Πωλείται η Eurolife η θυγατρική ασφαλιστική της Eurobank  περίπου 300-320 εκατ, υπάρχουν ήδη 3 ενδιαφερόμενοι ενώ οι προσφορές τους θα υποβληθούν στις 18 Δεκεμβρίου.
Πωλείται η Finansbank από την Εθνική τράπεζα καθώς ο σχεδιασμός είναι να δεχθεί προσφορές μεταξύ 18 και 21 Δεκεμβρίου.
Δρομολογείται η πώληση της Πειραιώς Ρουμανίας με πιθανότερο αγοραστή την Eurobank.
Η διαδικασία ίσως καθυστερήσει κάποιο εύλογο διάστημα αλλά η Πειραιώς θα πωλήσει την θυγατρική της στην Ρουμανία.
Η Alpha bank πουλάει το Hilton Αθηνών περίπου 170 εκατ.
Ταυτόχρονα η Credit Agricole έχει δεχθεί κρούσεις από 3 διεθνείς οίκους για να αναλάβουν το placement στο οποίο θα προχωρήσει στην Alpha bank στην οποία κατέχει το 8,8% ή 134,8 εκατ μετοχές.
Στόχος είναι η πώληση να πραγματοποιηθεί σε τιμή πάνω από τα 2 ευρώ, από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.

Πωλείται η Eurolife περίπου 300 εκατ ευρώ

Η θυγατρική της Eurobank η Eurolife είναι αληθές ότι αποτελεί μια επιτυχημένη ασφαλιστική εταιρία.
Διαθέτει 395 εκατ κεφάλαια και 2,18 δισεκ. ενεργητικό.
Με βάση πληροφορίες 3 ασφαλιστικές εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Eurolife.
Με βάση ενδείξεις το τίμημα εκτιμάται περί τα 300 εκατ που αυτό σημαίνει καθαρό κεφαλαιακό κέρδος για την Eurobank πάνω από 120 εκατ ευρώ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν 18 Δεκεμβρίου του 2015 και η διαδικασία πώλησης έχει δρομολογηθεί με στόχο να υπάρξει deal εντός Δεκεμβρίου.

Πωλείται η Πειραιώς Ρουμανίας

Η τράπεζα Πειραιώς δεν διαθέτει στρατηγικές θυγατρικές στα Βαλκάνια, ωστόσο ειδικά στην Ρουμανία η Πειραιώς Ρουμανίας διαθέτει 120 καταστήματα 1,7 δισεκ. ενεργητικό και 768 εκατ καταθέσεις.
Η Eurobank μέσω της Banc Post στην Ρουμανία θα ενδιαφερόταν να εξαγοράσει την θυγατρική της Πειραιώς κατά τα πρότυπα Alpha bank – Eurobank στην Βουλγαρία.
Στην Βουλγαρία η Eurobank είναι πολύ ισχυρός τραπεζικός παίκτης.
Αν και η διαδικασία για την πώληση της Πειραιώς στην Ρουμανία δεν έχει ξεκινήσει ωστόσο δρομολογείται η διαδικασία.

 Αναμένει έως τις 18-21/12 προσφορές για την Finansbank η Εθνική από Qatar και Garanti – Προσφορές στα 2,5 δισ

Προσφορές για την Finansbank αναμένει στις 18 ή 21 Δεκεμβρίου του 2015 η Εθνική τράπεζα.
Η Finansbank αποτιμάται στο τουρκικό χρηματιστήριο 19,4 δισεκ. τουρκικές λίρες που σημαίνει περίπου 6 δισεκ. ευρώ αποτίμηση ενώ τα κεφάλαια ανέρχονται σε 3,1 δισεκ.
Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης η Εθνική έχει εκτιμήσει ότι από την Finansbank θα πιάσει μια φορά το book value δηλαδή περίπου 3 δισεκ. ευρώ όσα είναι και τα κεφάλαια.
Η DGCom έχει αποδεχθεί την αποτίμηση της Finansbank μια φορά τα κεφάλαια και με βάση αυτό τον σχεδιασμό προχωράει και η διαδικασία πώλησης.
Οι αναφορές που έχουν υπάρξει για 1,3 με 1,5 δισεκ. προσφορά για την Finansbank πέραν της διάψευσης της Εθνικής προσκρούει στο εξής εμπόδιο.
Η Εθνική δεν μπορεί να πωλήσει την Finansbank σε τόσο χαμηλή τιμή αφετέρου η Finansbank ας υποθέσουμε ότι επιτυγχάνει 250 εκατ κέρδη ετησίως σημαίνει 5 φορές τα κέρδη της τράπεζας και η προσφορά αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Με τίμημα 2,5 δισεκ. συνεπάγεται 10 φορές τα κέρδη ή 0,83 των ιδίων κεφαλαίων.
Η Εθνική τράπεζα διαθέτει 9,9 -10 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων έως 2,2 δισεκ. θα είναι cocos που θα έχει καλύψει το ΤΧΣ.
Η Εθνική έχει αποφασίσει να αποπληρώσει όσο το δυνατό γρηγορότερα τα cocos του ΤΧΣ και για τον λόγο αυτό έχει αποφασίσει να επισπεύσει την πώληση της Finansbank έως τις 21 Δεκεμβρίου.
Με βάση πληροφορίες
1)Ο χρονικός στόχος είναι πώληση έως 21 Δεκεμβρίου του 2015.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκταμιευτεί το τίμημα θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες άρα μέσα του 2016.
2)Με βάση ενδείξεις η Εθνική έχει αναφέρει στην DGCom και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αποδεχθεί ότι το τίμημα που θα μπορούσε να πιάσει η Εθνική από την Finansbank είναι 3 δισεκ. ευρώ δηλαδή μια φορά το book value όσα είναι δηλαδή και τα κεφάλαια της Finansbank.
3)Στο διάστημα 18 ή 21 Δεκεμβρίου θα υποβληθούν οι προσφορές για την Finansbank από το Qatar και την Garanti και άλλους ενδιαφερομένους αλλά η μάχη για την Finansbank θα διεξαχθεί μεταξύ Qatar και Garanti με επικρατέστερο το Qatar.
Με βάση τον σχεδιασμό όταν η Εθνική εκταμιεύσει το ποσό του τιμήματος θα αποπληρώσει τα 2 δισεκ. cocos δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2016.
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank θα είναι η 3η τράπεζα στην Ελλάδα με βάση το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό ενώ τα κεφάλαια θα προσεγγίζουν τα 11 δισεκ. εκτινάσσοντας το core tier 1 σε πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ σε 24%.
Η Εθνική θα χάσει ένα σημαντικότατο περιουσιακό στοιχείο με βάση την λογιστική απεικόνιση των μεγεθών της Finansbank αλλά επειδή δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ μέρισμα η πώληση θα πρέπει να αξιολογηθεί με όρους τιμήματος σε σύγκριση με το κόστος της επένδυσης.
Η Εθνική επένδυσε 5,5 δισεκ. ευρώ στην Finansbank και θα πάρει πίσω 2,5 δισεκ. ευρώ με την πώληση ενώ επί 9 χρόνια δεν πήρε ούτε 1 ευρώ μέρισμα.
Το ιδανικό θα ήταν η Εθνική να λάμβανε 5,5 δισεκ. ευρώ για την Finansbank ή 1,8 φορές την λογιστική αξία book value αλλά προφανώς αυτό είναι απίθανο σενάριο.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση πάντως της Finansbank – σταθεροποιημένη για μέρες – αποτιμά το 100% της τράπεζας περίπου στα 6 δισεκ. ευρώ.

Πωλείται το Hilton 170 εκατ από την Alpha bank

Στην πώληση του Hilton με τίμημα που υπολογίζεται σε 170 εκατ ευρώ θα προχωρήσει η Alpha bank στο πλαίσιο αποδέσμευσης της από μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές όπως ορίζει το πλάνο αναδιάρθρωσης.

Η Credit Agricole σχεδιάζει placement για το 8,8% της Alpha bank

Η Credit Agricole μέσω των LME βρέθηκε να κατέχει το 8,8% της Alpha bank.
Ο βασικός σχεδιασμός της Γαλλικής τράπεζας που έδωσε στο παρελθόν 3 δισεκ. κεφάλαια στην Alpha bank είναι να πωλήσει το 8,8% ή 134,8 εκατ μετοχές σε τιμή υψηλότερη των 2 ευρώ της αύξησης κεφαλαίου της Alpha bank.
Ήδη 3 διεθνείς ξένοι οίκοι έχουν προσεγγίσει την Credit Agricole με στόχο να αναλάβουν το placement.
Αν υποθέσουμε ότι η Credit Agricole πουλούσε στα 2,3 ευρώ αυτό σημαίνει 2,3 Χ 134,8 εκατ μετοχές = 310 εκατ ευρώ με τιμή 2,5 ευρώ σημαίνει 338 εκατ ευρώ.
Στόχος είναι πάντως είναι η Γαλλική τράπεζα να πουλήσει στην υψηλότερη δυνατή τιμή.

Σημειώνουμε για την ανακοίνωση της Credit Agricole Life Insurance Company.
1.    Η παραπάνω εταιρεία έχει περί τους 9,000 πελάτες που είναι ασφαλισμένοι μέσω προιόντος Unit Linked.
2.    To Unit Linked προϊόν επένδυε σε ομόλογο της Εμπορικής Τραπέζης, υποχρέωση της Alpha Bank μετά την εξαγορά της Εμπορικής.
3.    Με την ανταλλαγή των ομολόγων της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένου και του παραπάνω ομολόγου, η επένδυση των Unit linked πελατών μετατράπηκε σε μετοχές Alpha Bank, στο 100% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου, με τιμή ανταλλαγής για τη μετοχή στα €2,00.
4.    Οι μετοχές είναι περιουσία των ασφαλισμένων και πωλούνται (το αντίστοιχο ποσό) όταν ένας ασφαλισμένος ζητήσει να ρευστοποιηθεί το Unit linked προϊόν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS