Στις 22/12 οι προσφορές για την Finansbank – Η Εθνική θα αναβάλλει την πώληση αν το τίμημα είναι κάτω από 3 δισ

Στις 22/12 οι προσφορές για την Finansbank – Η Εθνική θα αναβάλλει την πώληση αν το τίμημα είναι κάτω από 3 δισ
Η Finansbank αποτιμάται στο τουρκικό χρηματιστήριο 17,5 δισεκ. τουρκικές λίρες που σημαίνει 5,2 δισεκ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία – είχε φθάσει και 6,2 δισεκ. ευρώ πρόσφατα -  ενώ τα κεφάλαια ανέρχονται σε 3,1 δισεκ.
Στις 22 Δεκεμβρίου του 2015 θα υποβληθούν οι προσφορές για την Finansbank σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες.
Με βάση έγκυρη πηγή έχει αποφασιστεί να μην πουληθεί η Εθνική κάτω από 1 φορά το boon value όπερ σημαίνει ότι δεν μπορεί να πουληθεί κάτω των 3 δισεκ.

Όμως ένα στοιχείο που δεν έχει αποτιμηθεί και η Εθνική θα διαπραγματευτεί με την DGCom είναι ότι πουλώντας το 100% της Finansbank παύει να έχει έκθεση στην Τουρκία και αυτό σημαίνει ότι το 1 δισεκ. που είχε επωμιστεί μόνο λόγω της έκθεσης της στην Τουρκία παύει να υφίσταται.
Η Εθνική λοιπόν θα ζητήσει να απαλλαγεί από αυτό το βάρος του 1 δισεκ. και αυτό πρακτικά τι σημαίνει ότι θα γλιτώσει 1 δισεκ. ευρώ.
Είναι σαν να πληρώνει τα cocos 2 δισεκ. περίπου 1 δισεκ. ευρώ.

Η Finansbank αποτιμάται στο τουρκικό χρηματιστήριο 17,5 δισεκ. τουρκικές λίρες που σημαίνει 5,2 δισεκ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία – είχε φθάσει και 6,2 δισεκ. ευρώ πρόσφατα -  ενώ τα κεφάλαια ανέρχονται σε 3,1 δισεκ.
Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης η Εθνική έχει εκτιμήσει ότι από την Finansbank θα πιάσει μια φορά το book value δηλαδή περίπου 3 δισεκ. ευρώ όσα είναι και τα κεφάλαια.
Η DGCom έχει αποδεχθεί την αποτίμηση της Finansbank μια φορά τα κεφάλαια και με βάση αυτό τον σχεδιασμό προχωράει και η διαδικασία πώλησης.
Οι αναφορές που έχουν υπάρξει για 1,3 με 1,5 δισεκ. προσφορά για την Finansbank πέραν της διάψευσης της Εθνικής προσκρούει στο εξής εμπόδιο.
Η Εθνική δεν μπορεί να πωλήσει την Finansbank σε τόσο χαμηλή τιμή αφετέρου η Finansbank ας υποθέσουμε ότι επιτυγχάνει 250 εκατ κέρδη ετησίως σημαίνει 5 φορές τα κέρδη της τράπεζας και η προσφορά αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Με τίμημα 3 δισεκ. συνεπάγεται 12 φορές τα κέρδη ή περίπου 1 P/BV.
Η Εθνική τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανακεφαλαιοποίηση της καλύπτοντας 1,75 δισεκ. ευρώ μαζί με τις προνομιούχες μετοχές στις ΗΠΑ περίπου 200 εκατ και την μετατροπή των ομολογιακών σε μετοχές LME.
Η δεύτερη φάση που επίσης ολοκληρώθηκε περιλάμβανε την κάλυψη 2,7 δισεκ. από το ΤΧΣ.
Τα 2,7 δισεκ. του ΤΧΣ θα καλυφθούν ως εξής 2 δισεκ. ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές cocos και 700 εκατ κοινές μετοχές με τιμή προφανώς 0,30 ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα διαθέτει 9,9 δισεκ. κεφάλαια εκ των οποίων έως 2 δισεκ. θα είναι cocos που θα έχει καλύψει το ΤΧΣ.
Η Εθνική έχει αποφασίσει να αποπληρώσει όσο το δυνατό γρηγορότερα τα cocos του ΤΧΣ και για τον λόγο αυτό έχει αποφασίσει να επισπεύσει την πώληση της Finansbank για τις 22 Δεκεμβρίου.
Με βάση πληροφορίες
1)Ο χρονικός στόχος είναι πώληση στις 22 Δεκεμβρίου του 2015.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκταμιευτεί το τίμημα θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες άρα μέσα του 2016.
2)Με βάση ενδείξεις η Εθνική έχει αναφέρει στην DGCom και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αποδεχθεί ότι το τίμημα που θα μπορούσε να πιάσει η Εθνική από την Finansbank είναι 3 δισεκ. ευρώ δηλαδή μια φορά το book value όσα είναι δηλαδή και τα κεφάλαια της Finansbank.
3)Προσφορές για την Finansbank αναμένονται από το Qatar και την Garanti ενώ είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και τρίτος ενδιαφερόμενος έκπληξη.
Θεωρητικά έχει προβάδισμα το Qatar για την Finansbank αλλά όλα είναι ακόμη ανοικτά.
Με βάση τον σχεδιασμό όταν η Εθνική εκταμιεύσει το ποσό του τιμήματος θα αποπληρώσει τα 2 δισεκ. cocos δηλαδή μέχρι τα μέσα του 2016.
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank θα είναι η 3η τράπεζα στην Ελλάδα με βάση το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό ενώ τα κεφάλαια θα προσεγγίζουν τα 11 δισεκ. εκτινάσσοντας το core tier 1 σε πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ σε 24%.
Η Εθνική θα χάσει ένα σημαντικότατο περιουσιακό στοιχείο με βάση την λογιστική απεικόνιση των μεγεθών της Finansbank αλλά επειδή δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ μέρισμα η πώληση θα πρέπει να αξιολογηθεί με όρους τιμήματος σε σύγκριση με το κόστος της επένδυσης.
Η Εθνική επένδυσε 5,5 δισεκ. ευρώ στην Finansbank και θα πάρει πίσω 3 δισεκ. ευρώ με την πώληση ενώ επί 9 χρόνια δεν πήρε ούτε 1 ευρώ μέρισμα.
Το ιδανικό θα ήταν η Εθνική να λάμβανε 5,5 δισεκ. ευρώ για την Finansbank ή 1,8 φορές την λογιστική αξία book value αλλά προφανώς αυτό είναι απίθανο σενάριο.

Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε στο bankingnews.gr στις 11 και 14 Δεκεμβρίου του 2015

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS