Η Εθνική μπορεί να είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα αλλά η δομή εσόδων χρειάζεται μεγάλες αλλαγές

Η Εθνική μπορεί να είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα αλλά η δομή εσόδων χρειάζεται μεγάλες αλλαγές
H μεγάλη δολιμασία της Εθνικής είναι να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει συνολικά έσοδα τέτοιας κλίμακας που αναλογικά να ανταγωνίζεται τις άλλες 3 ελληνικές τράπεζες
Η πώληση της Finansbank – ήταν αναγκαίο κακό – για την Εθνική τράπεζα θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον ισολογισμό και κυρίως θα αποκαλύψει τα δυνατά και αδύναμα σημεία.
Η πώληση της Finansbank στα 2,75 δισεκ. και η αποπληρωμή ομολογιακού 830 εκατ από το Qatar τον νέο ιδιοκτήτη της τουρκικής τράπεζας θα αυξήσει τα κεφάλαια της Εθνικής στα 10,7 δισεκ. μετά την αποπληρωμή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων ύψους 2 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική με 19,6% core tier 1 δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι διαθέτει τον ισχυρότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στον σύνολο του κλάδου χωρίς να διαθέτει μετατρέψιμα ομόλογα cocos.
Η Εθνική επίσης διαθέτει την καλύτερη – μακράν την καλύτερη σχέση δανείων προς καταθέσεις – στο 94% όταν άλλες τράπεζες βρίσκονται στο 150%.
Άρα η Εθνική με όρους κεφαλαίων και όρους ρευστότητας βρίσκεται στην καλύτερη θέση στον κλάδο.
Διαθέτει 25,4 δισεκ. εξάρτηση από το ευρωσύστημα – 15,6 δισεκ. ELΑ – ενώ μειώνει και τον ακριβό Πυλώνα 2 που έχει επιτόκιο 3,05%.
Με την μείωση του Πυλώνα 2 θα μειωθούν τα έξοδα εκ τόκων της Εθνικής τράπεζας.
Η Εθνική όμως πουλώντας την Finansbank συρρικνώνεται το ενεργητικό μειώνεται στα 85 δισεκ. με τα 35,9 δισεκ. καταθέσεις στην Ελλάδα ή 46,3 δισεκ. καταθέσεις σε επίπεδο ομίλου χωρίς την Finansbank.
Η συρρίκνωση αυτή όμως φέρνει στην επιφάνεια ποιο έντονα ένα δομικό πρόβλημα της Εθνικής που είναι τα έσοδα από την Ελλάδα.
Στο 9μηνο του 2015 η Εθνική πέτυχε 1,18 δισεκ. καθαρά έσοδα από τόκους, 1,1 δισεκ. συνολικά έσοδα περίπου 765 εκατ ήταν τα έξοδα άρα πριν τις προβλέψεις είχε έσοδα 337 εκατ.
Με προβλέψεις 2,8 δισεκ. προφανώς η Εθνική εμφάνισε ζημίες -1,76 δισεκ. ενώ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αύξησε τον αναβαλλόμενο φόρο στα 5,4 δισεκ. ευρώ.
Αν αποτιμηθεί η Εθνική με όρους Ελλάδος και συγκριθεί με την Eurobank ή την Alpha bank εξάγεται το συμπέρασμα ότι καταγράφει τα λιγότερα έσοδα.
Η ίδια εικόνα σημειώνεται και σε επίπεδο ομίλων αφαιρώντας την Finansbank.
Π.χ. στο 9μηνο του 2015 τα λειτουργικά έσοδα ήταν 1,4 δισεκ. στην Eurobank και 1,76 δισεκ. στην Alpha bank και περίπου 1,8 δισεκ. της Πειραιώς σε επίπεδο ομίλων ενώ η Εθνική χωρίς την Finansbank σημειώνει έσοδα 1,4 δισεκ.
Η Εθνική θα έπρεπε λοιπόν να βρίσκεται με βάση το ενεργητικό που διαθέτει 85 δισεκ μετά την πώληση της Finansbank συνολικά έσοδα 1,8 δισεκ. όπως και η Πειραιώς.
Όσον αφορά τα έξοδα δεν παρατηρούνται ακρότητες έναντι του ανταγωνισμού π.χ. η Alpha bank μια τράπεζα με μικρότερο ενεργητικό από την Εθνική έχει οριακά λιγότερα έξοδα από την Εθνική τράπεζα.
Το βασικό πρόβλημα της Εθνικής είναι τα έσοδα και όχι τόσο τα έξοδα.
Π.χ. η Eurobank έχει διπλάσια έσοδα από έξοδα 1,4 δισεκ. έσοδα προς 740 εκατ έξοδα χωρίς να αξιολογούμε τις προβλέψεις ενώ η Εθνική έχει 1,42 δισεκ. έσοδα και 950 εκατ έξοδα στο 9μηνο του 2015.
Η Eurobank λοιπόν έχει διπλάσια έσοδα από έξοδα και η Εθνική 1,5 φορές περισσότερα έσοδα από έξοδα.
Η Εθνική έχει κατά βάση θέμα εσόδων αλλά προφανώς για να εμφανιστούν καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη απαιτούνται ριζικές αλλαγές και στα έσοδα και στα έξοδα.
Είναι προφανές ότι η στρατηγική της Εθνικής θα εστιαστεί στην μείωση των εσόδων κατά 100 με 120 εκατ αλλά το κομβικό ζήτημα για την Εθνική είναι τα έσοδα.
Π.χ. σε ετήσια βάση η Εθνική επιτυγχάνει 1,85 δισεκ. έσοδα και 1,25 δισεκ. έξοδα όταν αυτή η σχέση θα πρέπει να γίνει 1,1 δισεκ. με 2,2 δισεκ. τουλάχιστον ώστε να έρθει σε αρμονία με τις άλλες τράπεζες.

Το συμπέρασμα

Η Εθνική διαθέτει την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια και την ισχυρότερη ρευστότητα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών αυτό είναι 100% βέβαιο.
Όμως πίσω από αυτή την μεγάλη δύναμη κρύβει μια αδυναμία που είναι τα έσοδα της Ελλάδος που εδώ και χρόνια αποτελούσαν για όλες τις διοικήσεις πρόβλημα λόγω της χαμηλής απόδοσης.
Υπάρχει το στρατηγικό σχέδιο να αλλάξει αυτό το σκηνικό από την νέα διοίκηση;
Ναι υπάρχει.
Θα αποδώσει;
Αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμη.
Όμως στο θέμα αυτό εδράζεται η επιτυχία της Εθνικής αν μπορεί να παράξει περισσότερα και ποιοτικότερα κέρδη.

Embedded image permalink

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS