Μύλοι Λούλη: Ξεκινάει επενδύσεις στην αγορά της Ινδίας χωρίς την Chipita

Μύλοι Λούλη: Ξεκινάει επενδύσεις στην αγορά της Ινδίας χωρίς την Chipita
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία ανακοίνωσε, την αγορά του 40% της Grinco Holdings Ltd, έναντι τιμήματος 40.000 ευρώ από την εταιρεία Chipita Participations Limited.
Στην αγορά της Ινδίας εισέρχεται με μικρότερη επένδυση της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού πλάνου για επένδυση περίπου 15 εκατ. ευρώ, η εταιρεία Μύλοι Λούλη μέσω της θυγατρικής της Lafco Leader Asian Food Company Ltd.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία ανακοίνωσε, την αγορά του 40% της Grinco Holdings Ltd, έναντι τιμήματος 40.000 ευρώ από την εταιρεία Chipita Participations Limited.
Η εν λόγω απόφαση είναι απόρροια των αρχικών ερευνών στην αγορά της Ινδίας οι οποίες έδειξαν ότι η δημιουργία αλευρόμυλου δεν ενδείκνυται στην παρούσα χρονική περίοδο.
Δεδομένου των ανωτέρω, κρίθηκε από κοινού ως ενδεδειγμένη λύση όπως κατά την παρούσα χρονική περίοδο η Μύλοι Λούλη Α.Ε. να προχωρήσει αυτόνομα στη μικρότερη επένδυση με σκοπό την ενδελεχή έρευνα της τοπικής αγοράς της Ινδίας και την απόφαση στη συνέχεια ως προς τα περαιτέρω βήματα στα οποία εξακολουθεί να περιλαμβάνεται η δυνατότητα μιας από κοινού μεγαλύτερης επένδυσης με τον όμιλο της Chipita.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS