Μύλοι Λούλη: Συστάθηκε θυγατρική εταιρία στη Βουλγαρία με την επωνυμία Loulis Mel – Bulgaria EAD

Μύλοι Λούλη: Συστάθηκε θυγατρική εταιρία στη Βουλγαρία με την επωνυμία Loulis Mel – Bulgaria EAD
Η εταιρεία έχει ιδρυτικό κεφάλαιο 50.000 BGN και ο βασικός της  σκοπός είναι η συγκέντρωση και εμπορία δημητριακών
Θυγατρική εταιρία με την επωνυμία LOULIS MEL - BULGARIA EAD στην Βουλγαρία, συστάθηκε την 23η Φεβρουαρίου 2016, από την Μύλοι Λούλη Α.Ε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, κατέχει η εταιρεία με την επωνυμία LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd, η οποία είναι 100 % θυγατρική της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Η εταιρεία έχει ιδρυτικό κεφάλαιο 50.000 BGN και ο βασικός της σκοπός είναι η συγκέντρωση και εμπορία δημητριακών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS