Μητράκος (ΤτΕ): Ένα στα δύο δάνεια των τουριστικών επιχειρήσεων είναι σε καθυστέρηση

Μητράκος (ΤτΕ): Ένα στα δύο δάνεια των τουριστικών επιχειρήσεων είναι σε καθυστέρηση
Δευτερογενή αγορά για τα κόκκινα δάνεια φτιάχνει η ΤτΕ, σύμφωνα με τον υποδιοικητή Θεόδωρο Μητράκο
Στο κόκκινο ο τουριστικός κλάδος καθώς η μία στις δύο επιχειρήσεις που έχει τραπεζικό δανεισμό δεν μπορεί να τα αποπληρώσει.
Σε σύνολο δανείων ύψους 7,6 δισ. ευρώ τα 3,3 δισ. ευρώ παρουσιάζουν καθυστέρηση και σε ποσοστό 40% από αυτά οι τράπεζες εκτιμούν ότι στο μέλλον δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετηθούν.
Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις δανείων ύψους 2 δις ευρώ ενώ έχουν λάβει προβλέψεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Σε ποσοστό 20% των δανείων θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης, σε ποσοστό 19% τα δάνεια είναι σε καθυστέρηση και σε ποσοστό 10,6% πρόκειται για δάνεια που έχουν καταγγελθεί.
Να σημειωθεί ότι 1400 επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου είχαν χρηματοδοτηθεί τουλάχιστον με το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Η Ελλάδα κατέχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό των δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση μετά την Κύπρο και ανέρχεται στο ποσοστό 35,7%, αφορά δάνεια που έχουν ξεπεράσει τις 90 ημέρες.
Στην περίπτωση που ο πήχης κατέβει κάτω από τις 90 ημέρες το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανέρχεται στο 43,6%.
Οι σχετικές αποκαλύψεις έγιναν από τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ Θεόδωρο Μητράκο, ο οποίος μίλησε σήμερα, Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου, σε ειδική ημερίδα «Κόκκινα Δάνεια» Επιχειρήσεων και Ελληνικός Τουρισμός που διοργάνωσε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ανέφερε ότι η ανταπόκριση των δανειοληπτών σε προτάσεις ρύθμισης των οφειλών τους κρίνεται μέχρι στιγμής ικανοποιητική.
Πρόσθεσε ότι έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών (π.χ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις) και την εισαγωγή, σε συντονισμό με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τυποποιημένων εγγράφων αξιολόγησης των δανειοληπτών και πρότυπων συμβάσεων αναδιάρθρωσης.
Η πορεία εφαρμογής του Κώδικα θα παρακολουθείται ανά τρίμηνο.
Ο κ. Θ. Μητράκος τόνισε ότι οι τράπεζες θα υποβάλλουν στην ΤτΕ αναφορά ανά τρίμηνο από τον Ιούνιο του 2016, αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους έναντι των στόχων.
Επίσης, μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2016 οι τράπεζες θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου το στρατηγικό τους σχέδιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες και χρονοδιαγράμματα.
Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έκανε λόγο για επιπρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης που θα δώσει η δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς, εκτός από την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και την απόκτηση πόρων που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε νέες πιστώσεις, η ανάπτυξη της αγοράς θα προσέλκυε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών.
Υπογράμμισε ότι « οι επενδυτές αυτοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν παράλληλα, ενδεχομένως παρέχοντας χρηματοδότηση, στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και γενικότερα θα συνέβαλλαν στη σταδιακή ανάπτυξη εναλλακτικών χρηματοδοτικών πηγών εκτός τραπεζικού συστήματος» .
Ο κ Μητράκος έκανε λόγο για τη δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς δανείων απαιτεί και τη δημιουργία αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης και εποπτείας των εταιριών διαχείρισης ή/και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια σε καθυστέρηση. Στην κατεύθυνση αυτή και βάσει υποχρέωσης που απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επεξεργαστεί και έχει θέσει σε διαβούλευση σχέδιο Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr 

www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS