Τα «κόκκινα» δάνεια θέμα συζήτησης της ΤτΕ με στελέχη των τραπεζών και της αγοράς - Τα βασικά προβλήματα

Τα «κόκκινα» δάνεια θέμα συζήτησης της ΤτΕ με στελέχη των τραπεζών και της αγοράς - Τα βασικά προβλήματα
Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρος Μητράκος αναφέρθηκε στο θέμα των κόκκινων δανείων και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΤτΕ
Η αντιμετώπιση των «κόκκινων δανείων μοιάζει με μαθηματικό πρόβλημα που παρουσιάζει περισσότερο από έναν άγνωστο.
Σε ειδική εκδήλωση που έγινε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρόβλημα … φωτίστηκε από αρκετές πλευρές χωρίς όμως να θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθεί και το «φάρμακο».
Στελέχη των τραπεζών και της αγοράς παρουσίασαν τα βήματα αξιοποίησή τους αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει στις τράπεζες.
Σε αυτό που συμφώνησαν όλοι ήταν ότι φτιάχνεται μια αγορά εκ του μηδενός φέρνοντας καινούργια επενδυτικά εργαλεία.
Τα εμπόδια που πρέπει να ξεπερασθούν είναι πολλά και σημαντικά.
Ανάμεσα σε αυτά η συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων δηλαδή στην χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων συμμετείχαν περισσότερες από μία τράπεζα.
Το κάθε πιστωτικό ίδρυμα «έγραφε» για τον εαυτό του εξασφαλίσεις βάζοντας πρώτη υποθήκη στη συνέχεια για τη συνέχιση της χρηματοδότησης μπήκε και δεύτερη υποθήκη με αποτέλεσμα ο κατάλογος των εξασφαλίσεων να εμφανίζει αρκετούς πιστωτές.
Το πρόβλημα διευρύνθηκε διότι υπάρχουν και εγγυήσεις του Δημοσίου με αποτέλεσμα να αλλάζει το «βάρος» των απαιτήσεων.
Έμπειρα στελέχη θεωρούν ανυπέρβλητα τα εμπόδια αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ξεπερασθούν.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αναλάβει μελέτη εκπόνησης που θα έχει ως αντικείμενο τη δράση των πιστωτών.
Τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια θα βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους επόμενους μήνες.
Πλέον η πώληση ενός « κόκκινου» δανείου θα συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης έτσι ώστε το Fund ή τα Fund που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα γνωρίζουν αν η επένδυση τους θα έχει απόδοση.
Αυτό που ξέρουν πολύ καλά οι διαχειριστές τους είναι ότι τα κέρδη δεν δημιουργούνται από το κόστος κτήσης ενός προϊόντος αλλά από τις προοπτικές του.
Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς διαμορφώνεται με τον πρόσφατο νόμο 4354/2015 και με οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία είναι σε διαβούλευση.
Το μεγάλο «αγκάθι» των κόκκινων δανείων βρίσκεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.
Οι τράπεζες στις περιπτώσεις αυτές θα κινηθούν με βάση την αναδιάρθρωση των δανείων και με την προοπτική της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης αφού δεν αναμένεται να εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον στο μέλλον.
Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρος Μητράκος, ως βασικός ομιλητής της κλειστής εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν στελέχη τραπεζών και της αγοράς, αναφέρθηκε στο θέμα των κόκκινων δανείων και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΤτΕ.
Ωστόσο, στάθηκε περισσότερο στους επόμενους σταθμούς του τραπεζικού συστήματος που είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ανάκτηση των καταθέσεων μέσα από την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων.
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων σχετίζεται άμεσα με το πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για όλους μας.
Τα μεγέθη μιλούν από μόνα τους.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν ανέλθει το Σεπτέμβριο του 2015 σε περίπου 107 δισ. ευρώ, αποτελώντας το 43,6% των συνολικών ανοιγμάτων.
Γίνεται αντιληπτό ότι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, χωρίς προκαταλήψεις και υπερβολές, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τις τράπεζες, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία ολόκληρη.
Θα απελευθερώσει πολύτιμους πόρους που θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία ενισχύοντας τις επενδύσεις και την απασχόληση.
Με αυτό τον τρόπο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα ξαναπαίξει τον εξαιρετικά σημαντικό του ρόλο στην κατεύθυνση της προστασίας και ενδυνάμωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τον κοινωνικό του ρόλο.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS