DBRS: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση CCC (high) της Ελλάδας - Σταθερό το outlook - Αδύναμοι οι τραπεζικοί ισολογισμοί

DBRS: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση CCC (high) της Ελλάδας - Σταθερό το outlook - Αδύναμοι οι τραπεζικοί ισολογισμοί
Το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης ενισχύει την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας
Σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε CCC (high) προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουνίου, ο καναδικός οίκος αξιολογήσεων DBRS, διατηρώντας αμετάβλητο το σταθερό outlook [trend] της αξιολόγησης.
Το σταθερό outlook απηχεί την εκτίμηση της DBRS ότι το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας θα ενισχύσει τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, το τριετές πρόγραμμα των 86 δισ. ευρώ έχει αμβλύνει τα προβλήματα ρευστότητας της Ελλάδας, ενώ, μετά και την έγκριση των δημοσιονομικών και δομικών μεταρρυθμίσεων από την ελληνική βουλή, στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, φαίνεται ότι οι δανειακές υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το υπόλοιπο 2016 έχουν καλυφθεί.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να επιστρέψει στην ανάπτυξη.
Ωστόσο, δεδομένων των κοινωνικών και πολιτικών περιορισμών στην Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων στην υποστήριξη της χρηματοδότησης το 2017 εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τη δεύτερη αναθεώρηση του προγράμματος, που θα συναφθεί τον Οκτώβριο το 2016, τονίζει η DBRS.
Όπως προσθέτει, το πρόγραμμα έχει θέσει φιλόδοξους στόχους, που απαιτούν βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή και δομικές μεταρρυθμίσεις.
Ο κίνδυνος στην εφαρμογή του προγράμματος και οι μεγάλες εξωτερικές ανισορροπίες καθιστούν την ανάκαμψη της χώρας ευαίσθητη και εκθέτει την Ελλάδα σε σοκ.
Στις «πιστωτικές δυνάμεις» της Ελλάδας περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, τα οφέλη που απολαμβάνει η χώρα λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωζώνη και η πρόσβαση σε οικονομική στήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Από το 2009 η χώρα έχει προχωρήσει σε μια μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή και έχει σημειώσει πρόοδο στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τη βελτίωση του φορολογικού κώδικα και τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης.
Ο εξωτερικός τομέας έχει επίσης δείξει σταθερή βελτίωση, με τη μετατροπή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από ένα μεγάλο έλλειμμα σε ένα μικρό πλεόνασμα.
Ωστόσο, η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια σειρά από αξιοσημείωτες προκλήσεις στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την οικονομική σταθερότητα και να επιστρέψει σε βιώσιμη ανάπτυξη, με εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της, υπό μια κυβέρνηση με ισχνή πλειοψηφία.
Έπειτα από καθυστέρηση πολλών μηνών, ο κυβερνητικός συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει εγκρίνει τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις του προγράμματος στήριξης.
Εντούτοις, προειδοποιεί η DBRS, η τήρηση των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών προσαρμογών που προσδιορίζει το πρόγραμμα, εν μέσω κοινωνικών αντιδράσεων και με μικρή πλειοψηφία, μόλις τριών εδρών στο κοινοβούλιο, θα είναι δύσκολη.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα το 2015, οι ισολογισμοί των τραπεζών παραμένουν αδύναμοι, σημειώνει ο καναδικός οίκος.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι υψηλά, καταγράφηκε μια επίμονη εκροή τραπεζικών καταθέσεων, ενώ τα τραπεζικά κεφάλαια στηρίζονται στα DTAs (αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις).
Σε συνδυασμό με τους ελέγχους στη κίνηση των κεφαλαίων (capital controls) που παραμένουν σε ισχύ, αυτές οι συνθήκες εμπόδισαν την χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών, και τόσο η προσφορά και η ζήτηση για πίστωση παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.

Ο καναδικός οίκος τονίζει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας θα μπορούσε να αναβαθμιστεί υπό τις εξής παραμέτρους:
Δεδομένης της υψηλής εξάρτησης από τις επίσημες πηγές χρηματοδότησης, αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον διασφαλιστεί η διαρκής συνεργασίας της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων, ώστε να εξασφαλιστούν βιώσιμες πολιτικές σε αντάλλαγμα με ενέσεις μετρητών, αλλά και μέτρα για την αναδιάρθρωση του προφίλ εξυπηρέτησης του χρέους της χώρας και για τη διευκόλυνση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις αγορές προϊόντων θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα μια δυνητική αύξηση του ΑΕΠ, και διαρθρωτικά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη μείωση των δαπανών για μισθούς και συντάξεις, θα μπορούσαν να βελτιώσουν την πιστοληπτική ικανότητα.
Η ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών για τη διευκόλυνση της παροχής πιστώσεων προς την οικονομία, θα ασκήσει περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση.

Ο καναδικός οίκος τονίζει ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας θα μπορούσε να υποβαθμιστεί υπό τις εξής παραμέτρους:
Σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας, που θα θέσει σε κίνδυνο τις σχέσεις της χώρας με τους θεσμούς, θα ασκηθούν καθοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση της Ελλάδας, καθώς η εξυπηρέτηση του χρέους θα τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Επιπλέον, υποβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει έπειτα από σημαντική δημοσιονομική ολίσθηση ή ανατροπή των μεταρρυθμίσεων, ενώ και ως αποτέλεσμα της αδυναμίας της χώρας να αντιμετωπίσει τα εξωτερικά σοκ, όπως μια ψήφο του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ στις 23 Ιουνίου.

www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS