Εθνική Τράπεζα: Σε 76,8% βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων της το 2015, από 60,2% το 2014

Εθνική Τράπεζα: Σε 76,8% βελτίωσε τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων της το 2015, από 60,2% το 2014
Μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, η Εθνική Τράπεζα στο τέλος του 2015 εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 στο 22,7%
Τα σχέδια αποφάσεων και τα σχόλια του διοικητικού της συμβουλίου επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως της τακτικής γενικής της συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου 2016, έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Τράπεζα την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Εθνική, το διοικητικό της συμβούλιο θα υποστηρίξει, ότι τα ετήσια εταιρικά και ενοποιημένα αποτελέσματά της για τη χρήση 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία.
Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσει τρία γεγονότα-ορόσημο, που χαρακτήρισαν την πορεία του ομίλου Εθνικής Τραπέζης για το 2015: Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ, η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου και η συμφωνηθείσα πώληση της τουρκικής θυγατρικής Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank).
Σύμφωνα με την Εθνική, ο όμιλος το 2015 μεταξύ άλλων αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του «για να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων» και αύξησε τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014, σε 76,8% το 2015.
Μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, η Εθνική Τράπεζα στο τέλος του 2015 εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 στο 22,7% ή σε 17,5% εξαιρουμένων των CoCos ομολογιών, μετά την ανακεφαλαιοποίηση και τη συμφωνία για πώληση της Finansbank.
Στο τέλος 2015, ο όμιλος Εθνικής Τραπέζης διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε 91% και ειδικότερα σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε 17% επί του ενεργητικού της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS