Οι τράπεζες βρίσκονται σε μια ιδιότυπη πιστωτική ομηρία με υπαίτιο την χώρα

Οι τράπεζες βρίσκονται σε μια ιδιότυπη πιστωτική ομηρία με υπαίτιο την χώρα
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι έλληνες τραπεζίτες δηλώνοντας απερίφραστα ότι δεν μπορούν να στηρίξουν την πραγματική οικονομία ενώ προβλέπουν ότι οι επιπτώσεις της τωρινής κρίσης θα φανούν σε λίγους μήνες στο σύστημα καθώς οι τράπεζες λόγω της περιορισμένης ρευστότητας τους δεν μπορούν όχι μόνο να χορηγήσουν νέα δάνεια αλλά και να αναχρηματοδοτήσουν.  Επίσης από τα παράδοξα επισφάλειες αρχίζουν να εμφανίζουν και τα αναχρηματοδοτούμενα δάνεια ένδειξη ότι η αγορά βρίσκεται ε οριακά επίπεδα....
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ έχει φθάσει στα 70 δις ευρώ ενώ άλλες πηγές εκτιμούν ότι έχει προσεγγίσει τα 70 δις ευρώ. Δηλαδή ρευστότητα που έχουν δανεισθεί οι ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ για βραχυχρόνια διαστήματα και πρέπει να την επιστρέψουν.
Στην repo αγορά η κατάσταση πραγματικά δραματική. Όχι μόνο δεν δανείζει καμιά ξένη τράπεζα τις ελληνικές με εγγύηση ελληνικά ομόλογα αλλά έφθασαν σε σημείο οι ελληνικές τράπεζες να πληρώνουν την δεινή κατάσταση της οικονομίας … με μετρητά.
Τα repo που έχουν μείνει στην αγορά μόλις 10 δις ευρώ από 20 δις ευρώ που μπορεί να ήταν μήνες πριν έχουν κλειστεί με εγγύηση ελληνικά ομόλογα.
Π.χ. η Commrzbank έχει δανείσει ελληνική τράπεζα πριν μήνες έναντι ελληνικών ομολόγων.
Τα ομόλογα έχασαν την αξία τους , την αρχική τουλάχιστον και έχει ανακύψει πρόβλημα με τις εγγυήσεις.
Η τράπεζα δανειστής προφανώς έχει ζητήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις.
Αν π.χ. έκλεισε μια συμφωνία με μια ελληνική τράπεζα πριν πολλούς μήνες και έδωσε ρευστότητα 1 δις ευρώ και έλαβε ως εγγύηση ομόλογα 1,2 δις ευρώ π.χ. τα ομόλογα αυτά δεν αποτιμώνται στα 1,2 δις ευρώ από στα 800 εκατ και ως εκ τούτου η διαφορά αυτή θα πρέπει να καλυφθεί με νέες εξασφαλίσεις προς την τράπεζα δανειστή δηλαδή μέσω ρευστών – μετρητών.
Ταυτόχρονα με βάση πληροφορίες από τραπεζικούς κύκλους η εναπομείνασα ρευστότητα των τραπεζών δηλαδή η ελεύθερη προς διάθεση ρευστότητα δεν υπερβαίνει τα 500 εκατ ευρώ σε κάθε τράπεζα.
Με αυτές τις σκληρές παραδοχές και λαμβάνοντας υπόψη ότι με την είσοδο του ΔΝΤ στην Ελλάδα αλλά και με τις αντικειμενικές δυσκολίες που θα υπάρξουν στο σύστημα λόγω των νέων σκληρών μέτρων που θα εφαρμοστούν οι τράπεζες αναφέρουν ότι θα αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν την αγορά με νέα δάνεια αλλά και το ακόμη σημαντικότερο δεν θα μπορούν ούτε να αναχρηματοδοτούν υφιστάμενα δάνεια.
Η Ελλάδα θα καταστεί όμηρος μιας ιδιότυπης πιστωτικής ασφυξίας γιατί απλά οι τράπεζες δεν θα έχουν διάθεση ρευστότητα να χρηματοδοτήσουν ακόμη και τα υφιστάμενα δάνεια.
Ταυτόχρονα φαινόμενα αύξησης των επισφαλειών ακόμη και στα δάνεια τα οποία είχαν μπει σε καθεστώς ρύθμισης από τις τράπεζες αρχίζουν και εμφανίζονται ένδειξη ότι ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα δομικά πλέον και ενδεχομένως τα δύσκολα να είναι εμπρός.
Το φαινόμενο δεν έχει λάβει ακόμη δραματικές διαστάσεις ωστόσο είναι γεγονός ότι ακόμη και τα αναχρηματοδοτούμενα δάνεια παρουσιάζουν προβλήματα. Το φαινόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις , μικρομεσαίες και μεγάλες πέραν τις επιμήκυνσης του  κόστους δανεισμού ζητούν να αποπληρώνουν μόνο τους τόκους των δανείων και όχι το κεφάλαιο.
Με βάση εκτιμήσεις τραπεζικού στελέχους παρατηρείται αύξηση έως 50% στις περιπτώσεις των δανείων όπου οι επιχειρήσεις ζητούν να αποπληρώνουν μόνο τους τόκους.
Οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ανάλογα ευέλικτα προγράμματα αλλά εσχάτως παρατηρείται το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να αποπληρώνουν τόκους και να μεταθέτουν στο μέλλον την καταβολή του κεφαλαίου.
Στην αγορά πάντως συμβαίνουν και ακραίες καταστάσεις.  
Με στόχο να προστατέψουν την δανεική ρευστότητα τους οι ελληνικές τράπεζες έφθασαν και στο σημείο για να κλείνουν συνεργασίες με πελάτες τους επιχειρηματίες καθώς δεν θέλουν να αναλάβουν ρίσκα αυτή την περίοδο να αυξάνουν τα επιτόκια ώστε .. να υποχρεώσουν ορισμένες επιχειρήσεις ή να μειώσουν την δανειακή  τους έκθεση ή να διακόψουν συνεργασίες.
Έφθασαν λοιπόν τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια σε επιχειρηματικά δάνεια που είχαν συναφθεί στο παρελθόν έως και 200%.
Υπήρξε περίπτωση όπου τράπεζες είχαν συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις τις οποίες είχαν δανείσει με επιτόκια 4% στο παρελθόν και κατά την ανανέωση των συνεργασιών είτε για να τους αποθαρρύνουν είτε για να διακόψουν την συνεργασία αύξησαν τα επιτόκια έως 12%-13% δηλαδή αύξηση 200%.
Από τα αξιοσημείωτα όμως είναι ότι ορισμένες επιχειρήσεις δέχονται να συνάψουν δάνεια ακόμη και με επιτόκια 12% και 13%.

news@bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

BREAKING NEWS