Οι άξιοι συνεχιστές του Βγενόπουλου υλοποιούν το σχέδιο της MIG για στρατηγικό επενδυτή και ρόλο σε Goldman - Fortress

Οι άξιοι συνεχιστές του Βγενόπουλου υλοποιούν το σχέδιο της MIG για στρατηγικό επενδυτή και ρόλο σε Goldman - Fortress
Μια τέτοια λύση θα παράσχει στους 10,2 χιλιάδες εργαζομένους εγγύηση ότι το δημιούργημα του Ανδρέα Βγενόπουλου έχει ευοίωνο μέλλον…
Οι επόμενες 12-14 ημέρες θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ταυτόχρονα πολύ κρίσιμες για τον όμιλο MIG.
Είναι κρίσιμες γιατί διεξάγονται ορισμένες πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του ομίλου.
Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι η βασική ομάδα που δημιούργησε ο Ανδρέας Βγενόπουλος συνεχίζει να πιστεύει στο μεγάλο του σχέδιο και όπως φαίνεται θα προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν.
Η διοικητική ομάδα από τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, του CEO των εταιριών του ομίλου και το ΔΣ έχουν κοινό στόχο, δεν έχουν αποκλίνει από το όραμα Βγενόπουλου.
Η διοικητική ομάδα που θα υλοποιήσει τα σχέδια υπάρχει και είναι ικανή να φέρει αποτέλεσμα…
Γιατί είναι κρίσιμες οι επόμενες 12-14 ημέρες;

Οι λόγοι είναι τρεις

1)Διεξάγονται συζητήσεις για το πώς μεταξύ της Πειραιώς που ελέγχει το 31,2% της MIG, της Eurobank που έχει αποκτήσει μετοχές εταιριών του ομίλου και της MIG θα βρεθεί νέος στρατηγικός επενδυτής.
Ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έχουν διαδραματίσει τόσο η Goldman Sachs με την οποία ο Βγενόπουλος σχεδίαζε να «ιδιωτικοποιήσει» την MIG, ουσιαστικά να επανακτήσει τον έλεγχο της MIG αλλά και το Fortress το οποίο είναι στρατηγικός επενδυτής στην Attica Group.
Λόγω αποτιμήσεων μετοχικών και δανειακών δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι αλλά πάντως υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, να βρεθεί νέος στρατηγικός επενδυτής.
Με ρεαλιστικούς όρους τόσο η Πειραιώς όσο και η Eurobank έχουν κάθε λόγο να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής, έχουν κάθε λόγο να μειώσουν το εταιρικό τους ρίσκο, έχουν κάθε λόγο να καταστούν δυνητικοί πωλητές, έχουν κάθε λόγο να πετύχει το πείραμα της MIG που στηρίζεται σε πολύ υγιείς εταιρίες.

2)Οι διοικητικές αλλαγές που επίκεινται στην Πειραιώς θα έχουν βαρύνουσα σημασία για την MIG γιατί η Πειραιώς είναι βασικός μέτοχος της MIG με ποσοστό 31,2%, το Dubai έχει 14,2%, το IRF 1,2%, η διοίκηση 5,3% και οι επενδυτές 34,5%.
Το ποιος θα αναλάβει CEO στην Πειραιώς, ποιος θα έχει ρόλο στην Πειραιώς αφορά άμεσα την MIG.
Η Πειραιώς θεωρητικά είναι δυνητικός πωλητής στην MIG αλλά πρακτικά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε και με ποιο τρόπο θα πουλήσει η Πειραιώς.

3)Με 2,78 δισεκ. ενεργητικό αλλά 1,66 δισεκ. δάνεια και 353 εκατ κεφάλαια η MIG χρειάζεται ριζικό επανασχεδιασμό.
Η MIG ελέγχει το 89,4% της Attica, το 92% της Vivartia, το 70% του Υγεία και το 85% της Singular.
Υπάρχουν επενδύσει σε ξενοδοχεία και μαρίνες στην Κύπρο, την Κροατία και εμπορικά κέντρα στην Σερβία.
Οι εταιρίες είναι leader στον κλάδο τους, τα assets της MIG είναι υψηλής ποιότητας.
Η εταιρία συμμετοχών MIG δεν είναι υπερδανεισμένη καθώς η μόχλευση είναι 4,5 φορές τα κεφάλαια, η Cosco είναι 40 φορές τα κεφάλαια π.χ. ωστόσο χρειάζεται μια νέα στρατηγική.

Συμπέρασμα

Υπάρχει σχέδιο και διάθεση ο όμιλος της MIG επαναχαράσσοντας την στρατηγική του σε συνεργασία με τις τράπεζες να βρει στρατηγικό επενδυτή, ώστε να μειωθεί αισθητά ο ρόλος των τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο.
Η τιμή είναι ένα σημαντικό ζήτημα – πρόβλημα αλλά όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι αυτή είναι η λύση για την MIG.
Μια τέτοια λύση θα παράσχει στους 10,2 χιλιάδες εργαζομένους εγγύηση ότι το δημιούργημα του Ανδρέα Βγενόπουλου έχει ευοίωνο  μέλλον…

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS