Σε «Β (low)» υποβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Monte dei Paschi η DBRS

Σε «Β (low)» υποβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Monte dei Paschi η DBRS
Η υποβάθμιση των προοπτικών από τον οίκο οφείλεται στο αβέβαιο αποτέλεσμα που θα έχει η ανακεφαλαιοποίηση στη ρευστότητα της τράπεζας
Σε «Β (low)» από «Β (high)» υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση για την Banca Monte dei Paschi di Siena η DBRS, ως απόρροια των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με την ιταλική τράπεζα.
Ο οίκος υποβάθμισε επίσης και την βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας σε «R-5», μεταβάλλοντας παράλληλα και τις προοπτικές σε «developing» από «negative».
Στην σχετική έκθεση αναφέρεται πως η παραπάνω υποβάθμιση αντανακλά στον αυξημένο κίνδυνο για την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας.
Αν και η DBRS δεν προβλέπει μα σιγουριά ένα bail-in, η αυξημένη πιθανότητα η τράπεζα να μην συγκεντρώσει από την ανταλλαγή χρέους – μετοχών τα 5 δισ. ευρώ που χρειάζεται, την οδηγεί στο να την υποβαθμίσει.
Επίσης, η υποβάθμιση των προοπτικών από τον οίκο οφείλεται στο αβέβαιο αποτέλεσμα που θα έχει η ανακεφαλαιοποίηση στη ρευστότητα της τράπεζας, αν τελικά γίνει.
Θυμίζουμε πως στις 9 Δεκεμβρίου ο SSM (Μηχανισμός Εποπτείας της ΕΚΤ) είχε απορρίψει το αίτημα της τράπεζας για παράταση ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης, ύψους έως 5 δισ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS