Τι σηματοδοτεί η πώληση ασημικών από την Εθνική τράπεζα; - Κερδίζει σε capital buffer χάνει σε ενεργητικό και κέρδη

Τι σηματοδοτεί η πώληση ασημικών από την Εθνική τράπεζα; - Κερδίζει σε capital buffer χάνει σε ενεργητικό και κέρδη
H Εθνική από την μια την ισχυροποιεί κεφαλαιακά και από την άλλη μειώνει τις δυνατότητες για ισχυρή κερδοφορία.
Οι σημαντικότατες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από την Εθνική τράπεζα αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία ένα φαινόμενο διττής ερμηνείας.
Πούλησε αρχικά την Finansbank
Πούλησε πρόσφατα την UBB στην Βουλγαρία
Πουλάει την Εθνική Ασφαλιστική
Υπάρχει ενδιαφέρον και για την Εθνική Κύπρου από Atlas Capital και άλλους επενδυτές.
Οι ερωτήσεις είναι 4
1)Γιατί πουλάει τα ασημικά της η Εθνική
2)Ποια είναι τα συμπεράσματα από τις πωλήσεις των θυγατρικών;
3)Η συρρίκνωση θα την βοηθήσει να ανακάμψει;
4)Η κεφαλαιακή της ενίσχυση πόσο στρατηγικής σημασίας είναι;

Για να απαντηθούν οι ερωτήσεις ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε τα κίνητρα.
Εάν η Εθνική δεν πιεζόταν από την DGCom από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει επιβάλλει ο SSM η Εθνική ίσως δεν πουλούσε τίποτε.
Σίγουρα θα περίμενε να πουλήσει την Finansbank και σίγουρα δεν θα πουλούσε την Εθνική Ασφαλιστική.
Γνωρίζουμε ότι ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ο CEO της Εθνικής έδωσε μάχη στις Βρυξέλλες για να μην πωληθεί η Εθνική Ασφαλιστική.
Άρα στο ερώτημα γιατί πουλάει τα περιουσιακά της στοιχεία η απάντηση είναι γιατί υποχρεώνεται να το πράξει.
Έχοντας λάβει κρατική βοήθεια – πρόσφατα αποπλήρωσε τα cocos 2 δισεκ. – υποχρεούται να ακολουθεί τις εντολές της DGCom και του SSM.

Όπως όλοι κατανοούν όταν πουλάει μια τράπεζα ένα περιουσιακό στοιχείο μετράει το τίμημα.
Το τίμημα καθορίζεται από το ύψος της αρχικής επένδυσης, τις μετέπειτα επενδύσεις, τα μερίσματα που έχουν διανεμηθεί και βεβαίως τις συνθήκες της αγοράς κατά την περίοδο της πώλησης π.χ. αποτίμηση άλλων τραπεζών.

Πολύ καλό deal η UBB

Το deal της UBB της θυγατρικής της Εθνικής στην Βουλγαρία ήταν απλά άριστο γιατί επενδύθηκαν πριν χρόνια 200 εκατ δολάρια.
Η Εθνική πήρε μερίσματα 180-190 εκατ και πούλησε τέλος του 2016 την UBB περί τα 610 εκατ ευρώ ή P/BV 1,1.
Με πραγματικούς όρους η πώληση της UBB ήταν μακρά η πιο επιτυχημένη πώληση περιουσιακού στοιχείου για την Εθνική.
Ο Φραγκιαδάκης μπορεί να υποστηρίζει ότι πούλησε σε πολύ καλές τιμές την UBB στην KBC.
Είναι αλήθεια η Εθνική θα ενισχύσει τα κεφάλαια της κατά 580 με 600 εκατ και σίγουρα η εξέλιξη αυτή είναι άκρως σημαντική.

Με ζημίες η πώληση της Finansbank

Η περίπτωση της Finansbank ήταν διαφορετική.
Στις 22 Δεκεμβρίου του 2015 η Εθνική προέβη σε μια ιστορική απόφαση πούλησε την Finansbank 2,75 δισεκ. στο Qatar 0,88 την λογιστική αξία.
Επίσης το Qatar αποπλήρωσε ομολογιακό δάνειο 830 εκατ ευρώ στην Εθνική.
Το Qatar τον Ιανουάριο του 2014 είχε προσφέρει 5,5 δισεκ. για την Finansbank αλλά η τότε διοίκηση Τουρκολιά είχε απορρίψει την πρόταση ως μη συμφέρουσα.
Θυμίζουμε ότι η Εθνική δανείστηκε 3 δισεκ. από τις αγορές το 2006, πούλησε κακήν κακώς την Atlantic Bank στις ΗΠΑ λίγο πάνω από 400 εκατ και όλα αυτά για μια επένδυση που επί 9 χρόνια είχε απόδοση ΜΗΔΕΝ.....ναι καλά διαβάσατε ΜΗΔΕΝ.
Με ψυχρούς όρους επενδύσεων η Εθνική ζημιώθηκε.... -2,25 δισεκ. και αν συμπεριληφθούν και τα κέρδη που δεν πήρε μιλάμε για σωρευτική ζημία -4,25 δισεκ. ευρώ - .
Όσο και αν φαίνεται παράδοξο η Εθνική ζημιώθηκε από την επένδυση της στην Τουρκία και την Finansbank -4,25 δισεκ. ευρώ.
Η Finansbank έχει 27,68 δισεκ. ευρώ ενεργητικό, καταθέσεις 9 δισεκ. και δάνεια 17,8 δισεκ. ευρώ (αποτίμηση σε ευρώ και όχι τουρκικές λίρες)
Στο 9μηνο του 2016 εμφάνισε κέρδη 851 εκατ λίρες Τουρκίας ή 250 εκατ ευρώ κέρδη με τα συνολικά έσοδα 1,2 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος – χωρίς τα Βαλκάνια – έχει 73 δισεκ. ενεργητικό, 39,3 δισεκ. δάνεια, καταθέσεις 36,4 δισεκ. Tangible book 6,8 δισεκ. και -10,3 δισεκ. αποθεματικά.
Μόνο από αυτή την σύγκριση προκύπτει ότι τα έσοδα που παράγονται από 27,68 δισεκ. ενεργητικό είναι πολύ περισσότερα από τα έσοδα που παράγονται από 73 δισεκ. ενεργητικό.
Θεωρητικά τα 73 δισεκ. ενεργητικό θα έπρεπε να παράγουν συνολικά έσοδα – κατά τις επιδόσεις της Finansbank – 3,2 δισεκ. και αντί 3,2 παράγονται μόνο 1,6 δηλαδή 50% λιγότερα έσοδα.
Από πλευράς απόδοσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπολείπεται 50% της Finansbank παρ΄ ότι είναι πολύ μικρότερη τράπεζα.
Με όρους καθαρής κερδοφορίας επίσης δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Finansbank είναι σε πολύ καλύτερη θέση κέρδη 250 εκατ έναντι ζημιών.
Το γεγονός ότι πουλήθηκε η Finansbank έφυγε από τον ισολογισμός ένα πολύ μεγάλο ρίσκο.

Προς πώληση και η Εθνική Ασφαλιστική

Υπάρχουν 4 ενδιαφερόμενοι – μεταξύ αυτών και το Fairfax – για την Εθνική Ασφαλιστική.
Η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορούσε να πωληθεί μεταξύ 700-850 εκατ ευρώ.

Η συρρίκνωση θα βοηθήσει την Εθνική να ανακάμψει;

Η Εθνική συρρικνώνεται πουλώντας ασημικά.
Αυτή η συρρίκνωση όμως είναι διττό νόμισμα.
Από την μια την ισχυροποιεί κεφαλαιακά και από την άλλη μειώνει τις δυνατότητες για ισχυρή κερδοφορία.
Η κερδοφορία της Εθνικής θα αποτελεί το μεγάλο αίνιγμα για τα επόμενα 2-3 χρόνια.
Όμως η Εθνική αποπληρώνοντας τα cocos 2 δισεκ. έχει 6,8 δισεκ. κεφάλαια και μαζί με την UBB θα φθάσει στα 7,3 με 7,4 δισεκ.
Εάν συμπεριληφθούν και περίπου 300-400 εκατ καθαρό κεφάλαιο από την Εθνική Ασφαλιστική και άλλες δραστηριότητες η Εθνική θα φθάσει στα 7,7 με 7,8 δισεκ. που συνεπάγεται ότι η Εθνική μπορεί να μην χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση το 2018 καθώς θα διαθέτει ισχυρό capital buffer.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS