Έντονη η αμφισβήτηση της μετοχής της ΔΕΗ στο ταμπλό του ΧΑ – Τι φοβούνται οι επενδυτές

Έντονη η αμφισβήτηση της μετοχής της ΔΕΗ στο ταμπλό του ΧΑ – Τι φοβούνται οι επενδυτές
Αναλυτική εικόνα στα θεμελιώδη του ομίλου ο οποίος αν και για πολλά χρόνια ήταν μονοπώλιο δεν μπόρεσε να ισχυροποιηθεί 
«Επιμένουν οι θεσμοί για πώληση μονάδων», «Παναγιωτάκης: Σε χρεοκοπία οδηγείται η ΔΕΗ», «γιατί κινδυνεύει να καταρρεύσει η ΔΕΗ και τι σημαίνει», «επεισόδια σε συνέντευξη του προέδρου της ΔΕΗ», «κλειδί η ΔΕΗ για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης», «τα 500 εκατ. ευρώ πλησιάζει το κόστους του δεν πληρώνω», «ζαλάδα προκαλούν οι μισθοί των εργαζομένων» είναι λίγοι από τους τίτλους που αφορούν στη ΔΕΗ και βρίσκει κάποιος εξαιρετικά εύκολα κάνοντας μία απλή αναζήτηση για την επιχείρηση στο διαδίκτυο.
Δεκάδες αρνητικά δημοσιεύματα, πολλές αμφιβολίες για το αν αναχρηματοδοτήσει δάνεια, να εκσυγχρονιστεί, να ξεπεράσει τακτικές του παρελθόντος που της στοίχισαν εκατοντάδες εκατομμύρια και να ακολουθήσει τους ανταγωνιστές που κάνουν άλματα στο μέλλον, ανησυχούν τους επενδυτές και κρατούν τη μετοχή σε χαμηλά επίπεδα.
Οι επενδυτές βλέπουν τον ισολογισμό να είναι μοχλευμένος να υπάρχει δυσκολία πρόσβασης σε δανεισμό, να πρέπει να χάσει πελάτες, να πουλήσει μονάδες, να έχει εκατοντάδες εκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές και παράλληλα οι συνδικαλιστές να συνεχίζουν να έχουν κεντρικό ρόλο, οι εργαζόμενοι παρά τις μειώσεις να αμείβονται με παχυλούς για την εποχή μισθούς και παράλληλα να καθυστερεί η ιδιωτικοποίηση.
Μόλις πρόσφατα η επιχείρηση βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω των αμοιβών που έδωσαν στους εαυτούς τους διοικητικά στελέχη του ΑΔΜΗΕ.
Λίγες μέρες νωρίτερα δημοσιεύονταν οι μέσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων με τη ΔΕΗ να μπορέσει να διευκρινίζει ότι το σύνολο των αμοιβών έχει μειωθεί στα 880,3 εκατ. ευρώ το 2015 από 1,49 δισ. ευρώ, λόγω του νόμου ο οποίος κατάργησε τον 13 και 14 μισθό.
Ωστόσο, αν διαιρεθεί το ποσό με το σύνολο των εργαζομένων τότε ο μέσος μηνιαίος μισθός προσεγγίζει τα 4.000 ευρώ για κάθε ένα από τους 18.350 υπαλλήλους και σημειώνεται πως στο πρώτο εξάμηνο έγιναν 284 προσλήψεις.
Την ίδια περίοδο δημοσιεύματα έδειχναν τις δυσκολίες χρηματοδότησης της επιχείρησης για ποσό 200 εκατ. ευρώ, ενώ τέλη Δεκεμβρίου είχε ανακοινώσει πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους προμηθευτές ξεπερνούσαν τα 660 εκατ. ευρώ.
Αναλυτές σημειώνουν πως υπάρχουν ανησυχίες στην αγορά για το ομόλογο του 2019, τονίζουν πως ο τρόπος που γίνεται η πώληση του ΑΔΜΗΕ αφαιρεί αξία από τη ΔΕΗ και πως είναι κάπως απροσδιόριστο τι σημαίνει κόστος για την επιχείρηση.
Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις μειώθηκαν 9,2% αλλά τα EBITDA ανήλθαν στα 775,9 εκατ. ευρώ από 773,4 εκατ. ευρώ και τα κέρδη αυξήθηκαν στα 69,5 εκατ. ευρώ από 5,9 εκατ. ευρώ.
Το καθαρό χρέος μειώθηκε στα 4,58 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, μετά τις προτεινόμενες αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ δεν θα συμπεριλαμβάνονται εφεξής στις οικονομικές καταστάσεις του νέου Ομίλου πάγια αξίας 1,658 δισ. ευρώ και αντίστοιχα δανειακές υποχρεώσεις ποσού 525 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2016.
Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του νέου Ομίλου θα είναι μειωμένη κατά 180 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση (μέσος όρος της τελευταίας τετραετίας), καθώς ο ΑΔΜΗΕ ως ρυθμιζόμενη εταιρεία Συστήματος Μεταφοράς παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό EBITDA και πολύ υψηλό αντίστοιχα περιθώριο.
Η ΔΕΗ σημειώνει πως στις 31.12.2014, η αξία των παγίων του ΑΔΜΗΕ αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο οίκο σε 1,537 δισ. ευρώ, ενώ η αξία συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ στα βιβλία της Μητρικής Εταιρείας, ανέρχεται σε 916,4 εκατ. ευρώ.
Βάσει της δημοσιευμένης λογιστικής κατάστασης εξαμήνου τα μεγαλύτερα κόστη είναι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (626 εκατ. ευρώ) και στη συνέχεια οι μισθοί (433 εκατ. ευρώ).
Η καθαρή θέση ήταν στο εξάμηνο στα 5,96 δισ. ευρώ που σημαίνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται με έναν από τους χαμηλότερους δείκτες p/bv στο ΧΑ.
Ωστόσο λόγω χαμηλής κερδοφορίας η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι χαμηλή.
Στο εξάμηνο το σύνολο των υποχρεώσεων ήταν περίπου στα 11,2 δισ. ευρώ που δίνει δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια περίπου 2 φορές.
Είχε καλές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 612 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 574 εκατ. ευρώ.
Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν στα 600 εκατ. ευρώ περίπου είναι φθηνή η μετοχή και αν μία εταιρεία που επί χρόνια ήταν μονοπώλιο και δεν κατάφερε να μεγαλουργήσει θα μπορέσει να το κάνει σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

Γιώργος Κατικάς
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS