Στον ΔΕΣΦΑ αν έχεις… «κολλητό» παίρνεις αύξηση μισθού - Δύο οι κατηγορίες εργαζομένων στην κρατική εταιρεία

Στον ΔΕΣΦΑ αν έχεις… «κολλητό» παίρνεις αύξηση μισθού - Δύο οι κατηγορίες εργαζομένων στην κρατική εταιρεία
Η κρατική εταιρεία δίνει παχυλούς μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους, που ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 68.065 ευρώ
Με χρήματα των φορολογουμένων το «χρυσό» εφάπαξ του κ. Σωτήρη Νίκα, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ.
Όμως, την ίδια στιγμή, οι 587.924 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν μέσο μισθό 393,74 ευρώ.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 αναγράφεται ότι η κρατική επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό των 260.905.000,66 ευρώ, έναντι 270.217.000,28 ευρώ που ήταν το οικονομικό έτος του 2015.
Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ, κ. Αποστόλης Θάνου, είπε στο www.worldenergynews.gr ότι πρόκειται για λάθος εγγραφή και αφορούν επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα κονδύλια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την έκθεση οι πάγιες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για τη χρήση του 2016 ανήλθαν σε 25.595.000,35 ευρώ πλέον του ποσού των 5.941.000,04 ευρώ από την κεφαλαιοποίηση των τόκων κατασκευής περιόδου έτσι το συνολικό ποσό των επενδύσεων διαμορφώθηκε στα 31.536.000,39 ευρώ.
Πάντως η κρατική εταιρεία δίνει παχυλούς μισθούς στους δημοσίους υπαλλήλους, που ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 68.065 ευρώ.
Πρόκειται για το γινόμενο των αμοιβών και έξοδα προσωπικού που ανήλθαν σε 13.613.000,35 ευρώ.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 200 μόνιμους υπαλλήλους του ΔΕΣΦΑ.
Ο κρατικός φορέας Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. απασχολεί και μια δεύτερη κατηγορία εργαζομένων συμβάσεις αορίστου χρόνου και o συνολικός τους αριθμός ανέρχεται σε 350 άτομα.
Το κονδύλι αμοιβών ανέρχεται σε 14.132.000,28 ευρώ και ο μέσος μισθός της «δεύτερης» ταχύτητας εργαζομένων ανέρχεται σε 40.377 ευρώ.
Αξιόπιστη πηγή από την εταιρεία λέει με σαφήνεια ότι αν έχει «κολλητό» ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει αύξηση, αλλιώς θα μείνει με τον αρχικό μισθό εισαγωγής στην εταιρεία.
Ο πρόεδρος των εργαζομένων, κ. Αποστόλης Θάνος, αναφορικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κ. Σωτήρη Νίκα και το «χρυσό» εφάπαξ είπε ότι την ηθική ευθύνη αρχικά την έχει ο αρμόδιος υπουργός και στη συνέχεια το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας, που με βάση τον κανονισμό του ΔΕΣΦΑ, είναι μια θέση πιο ψηλά από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος λειτούργησε με βάση το νόμο και υπογράμμισε ότι είχε την έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου και του αρμόδιου υπουργού.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας κινήθηκαν θετικά τη χρονιά που πέρασε.
Τα λειτουργικά έσοδα της εταιρίας έφθασαν τα 206.022.000,50 ευρώ το 2016 έναντι 173.527.000,15 ευρώ του 2015.
Τα κέρδη της ανήλθαν σε 49.785.000,71 ευρώ το 2016 από 25.144.000,88 ευρώ το 2015.
Πάντως, οι χρεώσεις χρήσης ΕΣΦΑ διαμορφώθηκαν σε 128,2 εκατ ευρώ το 2016 έναντι 104 εκατ. ευρώ το 2015.
Επίσης, τα ρυθμιζόμενα έσοδα αυξήθηκαν στα 133,2 εκατ .ευρώ από 106,5 εκατ. ευρώ τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στους χρήστες του φυσικού αερίου μέσω των τιμολογίων.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS