Συνάντηση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τον Σταύρο Θεοδωράκη – Βελτίωση του τραπεζικού κλάδου το 2016

Συνάντηση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τον Σταύρο Θεοδωράκη – Βελτίωση του τραπεζικού κλάδου το 2016
Η Ε.Ε.Τ. είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη σημασία του τραπεζικού συστήματος για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Το Ποτάμι» και στελέχη του κόμματος είχε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Καραμούζη, τους Αντιπροέδρους κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο, κ. Βασίλειο Ράπανο και τη Γενική Γραμματέα κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη.
Η Ε.Ε.Τ. είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη σημασία του τραπεζικού συστήματος για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, τη σταθεροποίηση του κλάδου και τη βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών το 2016, αλλά και στις αρνητικές ενδείξεις που διαμορφώνονται στις αρχές του 2017, και συναρτώνται με την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος.
Οι αβεβαιότητες αυτές μπορούν ευχερώς να αρθούν με τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης επενδυτών και καταθετών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS