ΕΣΕΕ: Εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΣΕΕ: Εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού κινδυνεύουν να μείνουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
«Ολόκληρη η αγορά, οι ΜμΕ έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από μια διευθέτηση οφειλών και προς το Δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τα πιστωτικά ιδρύματα»
Εκτός του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να μείνουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) λόγω των «περιορισμένων κριτηρίων για την υπαγωγή τους στον μηχανισμό», σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).
«Ολόκληρη η αγορά, οι ΜμΕ έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από μια διευθέτηση οφειλών και προς το Δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τα πιστωτικά ιδρύματα», δήλωσε ο διευθυντής της ΕΣΕΕ, κ. Αντώνης Μέγκουλης, στην κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται το εν λόγω σχέδιο νόμου, προσθέτοντας ότι στα κριτήρια για την υπαγωγή στον μηχανισμό, πρέπει να συνυπολογίζονται κερδοφόρες χρήσεις πριν από την έναρξη της κρίσης, «γιατί η δραματική πτώση του τζίρου επέφερε διαφορετικά αποτελέσματα, εντός της κρίσης, για τις επιχειρήσεις». Εναλλακτικά, η ΕΣΕΕ προτείνει να υιοθετηθεί ο δείκτης καθαρών επενδύσεων, δαπάνες για επενδύσεις μείον τις αποσβέσεις, ο οποίος να είναι θετικός για μια τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
Ο κ. Μέγκουλης είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκλείονται οι επιχειρήσεις που είχαν ρυθμίσεις προ της 1ης Ιουλίου, είτε πρόκειται για οφειλή σε τράπεζα, είτε πρόκειται για οφειλή προς το Δημόσιο ή τα ταμεία.
Η ΕΣΕΕ προτείνει εξάλλου, να υπάρχει ένα σύνθετο μοντέλο αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, γιατί θεωρεί ανεπαρκή τα κριτήρια επιλεξιμότητας που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου. «Υπάρχει πρόνοια για το business plan, πλην όμως δεν αναλύεται η απαιτούμενη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως αυτό της προσφοράς θέσεων εργασίας σε μια επιχείρηση, η πρότερη συναλλακτική πρακτική κλπ», ανέφερε ο διευθυντής της ΕΣΕΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS