Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάκτησης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ζητούν οι θεσμοί για τη ΔΕΗ

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάκτησης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ζητούν οι θεσμοί για τη ΔΕΗ
Η κυβέρνηση επιδιώκει η ανάκτηση των ποσών να γίνει σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας, ώστε να αποφευχθεί υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών από τις αυξήσεις που θα προκύψουν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος
Το θέμα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, που απασχόλησε την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών αποτελεί και αντικείμενο των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης και θεσμών.
Το θέμα συμπεριλαμβάνεται στο τελικό προσχέδιο του μνημονίου πάνω στο οποίο διεξάγονται από χθες οι διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο του ενεργειακού πακέτου με τους θεσμούς να ζητούν εκκαθάριση του σχετικού λογαριασμού από το 2012 και μετά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάκτηση του αντίστοιχου ποσού το οποίο σύμφωνα με τη ΔΕΗ ξεπερνάει τα 735 εκατ. ευρώ μόνο μέχρι το τέλος του 2015.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιδιώκει την κατά το δυνατόν ανάκτηση σε ορίζοντα τουλάχιστον τριετίας προκειμένου να αποφευχθεί υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών από τις αυξήσεις που θα προκύψουν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.
Την εκκαθάριση του λογαριασμού καλείται να κάνει η ΡΑΕ, η οποία αμφισβητεί τα ποσά που έχει δηλώσει η ΔΕΗ και έχει ξεκινήσει επανέλεγχο των στοιχείων.
Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα στο Μάιο.

Σύγκρουση ΡΑΕ - ΔΕΗ

Το όλο θέμα έχει φέρει σε σύγκρουση ΡΑΕ και ΔΕΗ, με την τελευταία να κατηγορεί την πρώτη για μεγάλη καθυστέρηση αλλά και να εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο έλεγχος περιλαμβάνει και τα έτη 2012 και 2013 για τα οποία η ΡΑΕ με απόφασή της το 2014 είχε εγκρίνει τα ανακτήσιμα ποσά.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η ΡΑΕ είχε εγκρίνει αντάλλαγμα ΥΚΩ 810,55 εκατ. ευρώ για το 2012 και 848,90 εκατ. ευρώ για το 2013 έναντι ποσού 836,98 εκατ. ευρώ και 879,92 εκατ. ευρώ αντιστοίχως για τα δύο έτη που υπέβαλλε προς έγκριση η ΔΕΗ και τη διαφορά των οποίων διεκδικεί δικαστικά.
Η ΡΑΕ από την πλευρά της αποδίδει την καθυστέρηση στη ΔΕΗ, τη στιγμή που ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει υποβάλλει τα στοιχεία του 2015 και του 2016 για το Μητρώο Παγίων που διατηρεί η ΔΕΗ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά ώστε να ελεγχθούν και να προχωρήσει η εκκαθάριση του σχετικού λογαριασμού.

Πηγή: worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS