Ο Ελλάκτωρ απαντά στα δημοσιεύματα για κατηγορίες των Σκοπίων εις βάρος του Άκτωρα

Ο Ελλάκτωρ απαντά στα δημοσιεύματα για κατηγορίες των Σκοπίων εις βάρος του Άκτωρα
Οι δικαστικές αρχές των Σκοπίων, ήδη από το έτος 2014, διαπίστωσαν ότι δεν προέκυψαν υπόνοιες τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος και έθεσαν την υπόθεση αμετακλήτως στο αρχείο
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την εργολαβία «Construction of new motorway section Demir Kapija – Smokvica as part of Pan-European Corridor X» από τον Άκτωρα (θυγατρική), η Ελλάκτωρ Α.Ε. επισημαίνει ότι δεν έχει μέχρι σήμερα λάβει γνώση περί τυχόν άσκησης ποινικής δίωξη και συνεπώς δεν γνωρίζει το περιεχόμενό της, εάν και εφόσον τέτοια δίωξη έχει ασκηθεί.
Όσον αφορά τα σχετικά δημοσιεύματα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου, οι δικαστικές αρχές των Σκοπίων, ήδη από το έτος 2014, διαπίστωσαν ότι δεν προέκυψαν υπόνοιες τέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος και έθεσαν την υπόθεση αμετακλήτως στο αρχείο.

2. Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η ίδια που και το έτος 2014 είχε αποτελέσει αντικείμενο δημοσιευμάτων και η οποία πλέον έχει αποτελέσει αντικείμενο οριστικής δικαστικής κρίσης στα Σκόπια.

3. Ως προς τη διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετείχε σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο υπέβαλαν προσφορά συνολικά 15 διεθνείς εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας συμμετείχε ως παρατηρητής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), καθώς και των τραπεζών που χρηματοδοτούν το έργο και συγκεκριμένα εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EIB και EBRD).
Η εταιρεία, αναδείχθηκε μειοδότρια υποβάλλοντας τελική προσφορά 210.148.177,23 €. , ενώ η διαφορά από τον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανήλθε στο ποσό των 10.849.719,77 €, οι δε λοιπές προσφορές ήταν σημαντικά υψηλότερες, με τον τελευταίο διαγωνιζόμενο κατά σειρά κατάταξης να έχει υποβάλλει προσφορά, σε σχέση με την προσφορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, υψηλότερη κατά 181.101.890,74 €.
Το έργο, τόσο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, όσο και κατά την εκτέλεσή του, βρίσκεται υπό την εποπτεία της Ε.Ε. και των τραπεζών που το χρηματοδοτούν (ΕΙΒ, EBRD).

4. Από το έτος 2012 έως και τα τέλη Μαΐου 2017 η ΑΚΤΩΡ εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές, όπως επιβεβαιώνεται και από τις πιστοποιήσεις του ανεξάρτητου επιβλέποντα μηχανικού της γαλλοιταλικής εταιρείας - κοινοπραξίας EGIS-IRD, στην οποία έχει ανατεθεί η επίβλεψη, από τον Κύριο του Έργου. Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται σε 96% και του οικονομικού αντικειμένου του σε 91,5%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS