Μητράκος (ΤτΕ): «Κλειδί» η διαχείριση των NPLs στις συνεταιριστικές τράπεζες - Αναγκαίος ο στρατηγικός επενδυτής

Μητράκος (ΤτΕ): «Κλειδί» η διαχείριση των NPLs στις συνεταιριστικές τράπεζες - Αναγκαίος ο στρατηγικός επενδυτής
Ο κ. Μητράκος ανέδειξε επίσης την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που, κατά την γνώμη του αποτελεί τη βασική πρόκληση όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Για τον σημαντικό ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, έκανε λόγο ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου.
Σύμφωνα με τον κ. Μητράκο, γίνεται όλο και πιο εμφανής η ανάγκη συνεργασιών σε κρίσιμους τομείς, αλλά και συνενώσεων και κεφαλαιακών ενισχύσεων, ώστε οι συνεταιριστικές τράπεζες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που διαμορφώνονται και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.
Ο κ. Μητράκος ανέδειξε επίσης την ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που, κατά την γνώμη του αποτελεί τη βασική πρόκληση όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.
 Ο υποδιοικητής της ΤτΕ ανέδειξε επίσης τις αισιόδοξες εκτιμήσεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, όπως προκύπτουν με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.
οι συνεταιριστικές τράπεζες διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα όταν επικεντρωθούν στην τοπική αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ωστόσο η επιτυχής δραστηριοποίησή τους απαιτεί τη χρηματοοικονομική τους θωράκιση και την κατανόηση της δύναμης της συνεργασίας σε όρους αύξησης των πηγών εσόδων, διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους και περιορισμού στο κόστος λειτουργίας, ιδίως μέσω από κοινού επενδύσεων σε μηχανογράφηση και υποδομές.
Οι τομείς των υποδομών είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τόσο για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων όσο και για την προσαρμογή στις απαιτήσεις εποπτικής παρακολούθησης.
Παράλληλα, απαιτείται βελτίωση της οργανωτικής δομής, καθώς, παρά τις σοβαρές προσπάθειες που έγιναν για τη βελτίωση των διαδικασιών και της οργανωτικής δομής τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να εντοπίζονται προβλήματα στην πιστοδοτική πολιτική, τόσο σε ό,τι αφορά την ορθή εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και την εγκριτική διαδικασία όσο και ως προς στον τρόπο ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Απαιτείται συνεπώς ενίσχυση του ρόλου των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, εξέλιξη που θα συμβάλει θετικά στη βελτίωση των πρακτικών αξιολόγησης και διαχείρισης του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου, στην ορθή παρακολούθηση των δανειακών φακέλων, αλλά και στη διαδικασία διενέργειας ρυθμίσεων.
Είναι σημαντικό επίσης να γίνει κατανοητός ο ρόλος και η αναγκαιότητα του στρατηγικού επενδυτή. Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου είναι ενδεικτικό. Η συνεργατική προσέγγιση με έναν στρατηγικό μέτοχο με όραμα δίνει μακροπρόθεσμη προοπτική και διευκολύνει την κεφαλαιακή ενίσχυση, ιδίως εν όψει σχεδίων επέκτασης σε νέα προϊόντα και αγορές. Το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι κομβικό όχι μόνο για εποπτικούς λόγους, αλλά και για την εδραίωση συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS