ΔΝΤ: Έως και 2 τρισ. δολάρια ετησίως το κόστος από τη διαφθορά σε παγκόσμιο επίπεδο

ΔΝΤ: Έως και 2 τρισ. δολάρια ετησίως το κόστος από τη διαφθορά σε παγκόσμιο επίπεδο
Η έρευνα δείχνει ότι σε χώρες με υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς, η βρεφική θνησιμότητα και τα ποσοστά εγκατάλειψης είναι ιδιαίτερα υψηλά, εν μέρει λόγω των μικρότερων δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση
Στο 1,5 τρισ. με 2 τρισ. δολάρια υπολογίζει το κόστος από τη διαφθορά σε παγκόσμιο επίπεδο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.), σε σχετική του ανάλυση, ένα ποσό ίσο με το 2% του συνολικού ΑΕΠ!
Όπως σημειώνει το Ταμείο, η διαφθορά μπορεί να οδηγήσει σε διαδεδομένη δυσπιστία για την εκάστοτε κυβέρνηση, δημιουργώντας βία, συγκρούσεις και καταστροφικά αποτελέσματα για τους πολίτες.
«Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι η διαφθορά είναι δαπανηρή.
Η έρευνα του Δ.Ν.Τ. δείχνει ότι σε χώρες με υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς, η βρεφική θνησιμότητα και τα ποσοστά εγκατάλειψης είναι ιδιαίτερα υψηλά, εν μέρει λόγω των μικρότερων δαπανών για την υγεία και την εκπαίδευση.
Οι μειωμένες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς τείνουν να πλήττουν περισσότερο τους φτωχούς και συμβάλλουν στην αύξηση της ανισότητας.
Εκτός από την υποβάθμιση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση και την τροφοδοσία των αναταραχών, η διαφθορά μπορεί να βλάψει την οικονομική ανάπτυξη με άλλους τρόπους», αναφέρει το Δ.Ν.Τ., τονίζοντας πως η διαφθορά εμποδίζει επίσης την ικανότητα της κυβέρνησης να εκτελεί δύο από τα κύρια καθήκοντά της.
Πρώτον, η διαφθορά μπορεί να υπονομεύσει τους φόρους και τις δαπάνες της φορολογικής πολιτικής.
Όταν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν πληρώνει φόρους, ολόκληρο το φορολογικό σύστημα μπορεί να παραμεληθεί.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις χώρες στο να μη μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, γεγονός που θα επιφέρει οικονομική αστάθεια.
Από πλευράς δαπανών, οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε πράγματα που προάγουν την ανάπτυξη –χωρίς αποκλεισμούς– και ωφελούν τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
Αντ 'αυτού, μπορούν να επιλέξουν άχρηστα κατασκευαστικά έργα, έπειτα από δωροδοκία.
Δεύτερον, η διαφθορά μπορεί να περιορίσει την ικανότητα της κυβέρνησης να ενθαρρύνει ξένες επενδύσεις.
Η δωροδοκία, μια μορφή διαφθοράς, δημιουργεί αποτελεσματικά έναν« φόρο» στις επενδύσεις, καθιστώντας τες πιο ακριβό και λιγότερες ελκυστικές για τους δυνητικούς επενδυτές.
Με τόσο σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα για το Δ.Ν.Τ., καταλήγει το Ταμείο.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS