Παρουσίαση της πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού από τον ΕΓΔΙΧ σε τράπεζες, ΤΧΣ και Θεσμούς

Παρουσίαση της πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού από τον ΕΓΔΙΧ σε τράπεζες, ΤΧΣ και Θεσμούς
Οι τράπεζες θέλουν να προκύπτει αυτόματα η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης όταν ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο εξωδικαστικό μηχανισμό…
Μία… πρώτη γεύση για τη λειτουργία της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών πήραν οι εκπρόσωποι των τραπεζών, του ΤΧΣ, του Τειρεσία τράπεζες και των Θεσμών, από το Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), Φώτη Κουρμούση.
Η πλατφόρμα έχει ηλεκτρονική επικοινωνία με τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Η κάθε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να ενταχθεί στην πλατφόρμα με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών θα μπορεί να μπει στη πλατφόρμα, με τους κωδικούς του TAXIS.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Στη συνάντηση κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς τροποποιήσεις της πλατφόρμας.
Οι εκπρόσωποι των τραπεζών ζήτησαν από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ( ΕΓΔΙΧ) Φώτη Κουρμούση, να υπολογίζει άμεσα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, η οποία αναμένεται να γίνει στη συνέχεια και όχι άμεσα με την έναρξη της πλατφόρμας, στις 3 Αυγούστου 2017.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές:
Η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών, η υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή,
Το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή.
Υπάρχει πρόβλεψη επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
Επίσης, υπάρχει πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα, την έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων όπως και οι υπολογιστικές εφαρμογές.
Να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι οι 150.000 αιτήσεις θα επιδιώξουν να ρυθμίσουν τα δάνεια που έχουν στις τράπεζες και οι υπόλοιπες 250.000 θα αφορούν κυρίως χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και την εφορία. 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS