Εάν η Ελλάδα δεν είχε τα επιτόκια του ESM 0,89% και 1,20% θα πλήρωνε για τόκους ετησίως 13 δισ ή 130 δισ σε 10 χρόνια

Εάν η Ελλάδα δεν είχε τα επιτόκια του ESM 0,89% και 1,20% θα πλήρωνε για τόκους ετησίως 13 δισ ή 130 δισ σε 10 χρόνια
Το συμπέρασμα είναι ότι το επιδοτούμενο επιτόκιο του ESM προς την Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο δώρο της Ευρώπης προς την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα δανείζεται με όρους όπως η Γερμανία.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συνεισφορά του ESM στην διασφάλιση του ελληνικού χρέους είναι καθοριστικής σημασίας.
Κυρίως λόγω διάρκειας των δανείων και επιδοτούμενων επιτοκίων.
Το IMF έχει δανείσει στην Ελλάδα 12,1 δισεκ. ευρώ με επιτόκια 3% συν το SDR
Ο EFSF έχει δανείσει 130,9 δισεκ. με κόστος περίπου 1,2% και ο ESM που διαδέχθηκε τον EFSF έχει δανείσει περίπου 40 δισεκ. με επιτόκιο 0,89%.
Τα 52,9 δισεκ. διακρατικών δανείων έχουν κόστος Euribor και 0,50%.
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει υποστηριχθεί ξεκάθαρα από τα πριμοδοτούμενα επιτόκια του ESM και μάλιστα για διάρκειες έως 32,5 χρόνια.
Είναι ενδεικτικό ότι το μέσο σταθμικό επιτόκιο στα δάνεια που έχει συνάψει η Ελλάδα από τους δανειστές ανέρχεται σε 1,20% με μεγάλη περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή των τόκων και το επιτόκιο αυτό στα 32,5 χρόνια είναι ισάξιο με τα επιτόκια που δανείζεται η Γερμανία και σίγουρα πολύ καλύτερο από την Ιταλία, Γαλλία ή Πορτογαλία ή και τις ΗΠΑ.
Μόνο η Ελβετία δανείζεται με καλύτερα επιτόκια από την Ελλάδα παγκοσμίως.
Αυτό που σκόπιμα ή παραπλανητικά δεν αναφέρεται είναι ότι η Ελλάδα έχει δανειστεί με επιτόκια από τον ESM που δεν θα μπορούσε να επιτύχει ακόμη και εάν είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Ελλάδα θα πλήρωνε 13 δισεκ. τόκους για την εξυπηρέτηση του χρέους σε ετήσια βάση εάν το κατείχαν όλο οι ιδιώτες ή σε 10 χρόνια 130 δισεκ. ευρώ.
Αυτό αποδεικνύει ότι το ελληνικό χρέος δεν μπορεί να είναι βιώσιμο όσο μετατρέπεται από θεσμικό χρέος επιδοτούμενου επιτοκίου σε χρέος που κατέχουν ιδιώτες θεσμικοί με επιτόκια αγοράς δηλαδή μη βιώσιμα.
Η Ελλάδα σε οποιαδήποτε σενάριο αναδιάρθρωσης χρέους δεν μπορεί να ζητήσει μείωση επιτοκίων καθώς τα επιτόκια είναι ισάξια της Γερμανίας.
Οπότε θεωρητικά εάν αφαιρεθούν οι τοκοχρεολυτικές δόσεις που πληρώνει η Ελλάδα ετησίως για να καλύψει τις υποχρεώσεις της στο χρέος έναντι των τόκων που θα πλήρωνε η Ελλάδα εάν οι ιδιώτες κατείχαν όλο το χρέος και επιμεριστεί στα 32 χρόνια που είναι η μέγιστη διάρκεια του ελληνικού χρέους προκύπτει ότι η Ελλάδα γλιτώνει σε παρούσες αξίες πάνω από 180 δισεκ. ευρώ.
Τα 180 δισεκ. σε παρούσες αξίες είναι ουσιαστικά το bonus της ΕΕ προς την Ελλάδα δανείζοντας κρατικό χρήμα και όχι οι ιδιώτες.
Ας υποθέσουμε ότι από το 2018 και εν συνεχεία η Ελλάδα θα δανείζεται από τις αγορές σε τακτική βάση με στόχο να μετατρέψει το ελληνικό χρέος που προέρχεται από ESM – EFSF σε χρέος που θα κατέχουν οι ιδιώτες σε βάθος πολλών ετών.
Αυτή η διαδικασία θα αυξήσει το χρέος ως προς το ΑΕΠ σημαντικά οπότε δικαιώνεται το ΔΝΤ που επιμένει για την βιωσιμότητα του χρέους.
Η μετατροπή του θεσμικού χρέους της Ελλάδος – δάνεια ESM – EFSF – σε χρέος που θα κατέχουν ιδιώτες θεσμικοί θα είναι η πιο δύσκολη και σίγουρα η πιο κοστοβόρος διαδικασία καθώς είναι αδύνατο η Ελλάδα να επιτύχει επιτόκια 0,89% στις μακροπρόθεσμες εκδόσεις ομολόγων.
Μετά από χρόνια η Ελλάδα θα εκδώσει 20ετές ή 30ετές ομόλογο και το επιτόκιο είναι αδύνατο να είναι χαμηλότερο από το 0,89%...
Προφανώς θα είναι πολύ υψηλότερο.
Το συμπέρασμα
Το συμπέρασμα είναι ότι το επιδοτούμενο επιτόκιο του ESM προς την Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο δώρο της Ευρώπης προς την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα δανείζεται με όρους όπως η Γερμανία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS