Σχόλια, παρατηρήσεις, αναφορές , συστάσεις και συμπεράσματα από τον "περίγυρο" του Χ.Α. (10 ΑΥΓ.2017)

Σχόλια, παρατηρήσεις, αναφορές , συστάσεις και συμπεράσματα από τον
ΣΧΟΛΙΟ: ΒΓΗΚΑΝ χθες, με πρωτοσέλιδα, πανηγυρίζοντας για την έκθεση – απαξίωση των τραπεζών και των μετοχών τους από τους αναλυτές (κάτι παιδάκια δηλαδή…) της BOFA-MERRILL LYNCH… Δεν πρόκειται να την σχολιάσουμε… Απλά, σας παραθέτουμε τι τιμές στόχου έδιναν οι ίδιοι στις αρχές ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017:-  για την ΑΛΦΑ 1,9300€, για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,1800€, για την ΕΘΝΙΚΗ 0,2600€ και για την EUROBANK 0,6000€. Γι αυτό και δεν τους λαμβάνουμε υπόψη…

Η ΑΝΟΔΟΣ 3,6% της μτχ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ύστερα από την δημοσιοποίηση των 6μηνιαίων εξαιρετικών αποτελεσμάτων και με υγιέστατους όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες σε μία κατά τα άλλα παν-ήσυχη αγορά αποδεικνύει ότι και σε περιόδους ραστώνης και γενικής αδιαφορίας το Χ.Α διατηρεί τα θετικά αντανακλαστικά που έχει αποκτήσει εδώ και 2-3 μήνες. Απλά, θέλει μία δικαιολογία… Και φυσικά καλά, πολύ καλά κάνει…

SPREADS

ΧΩΡΑΑΠΟΔΟΣΗ %Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 5,50 +5,08
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,83 +2,41
ΙΣΠΑΝΙΑ 1,42 +1,00
ΙΤΑΛΙΑ 2,01 +1,59

ΕΞΑΜΗΝΑ: Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και στην περίπτωση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών η ρήση αυτή σπάνια πέφτει έξω. Το καλό πρώτο εξάμηνο του 2016 διαδέχτηκε ένα εξίσου καλό δεύτερο εξάμηνο σφραγίζοντας ένα turnaround που είχε βάθος, ποιότητα και ουσία για τις εισηγμένες εταιρίες. Άρα τα κεκτημένα της περυσινής κερδοφορίας και το πλήθος των εταιριών που θα μείνουν σε κερδοφορία θα κρίνουν σε γενικές γραμμές αν έχει υπάρξει πρόοδος στην πορεία της φετινής χρήσης

Η οποία από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να ανεβάζει στροφές μετά το μέσον του δευτέρου τριμήνου. Για το Χρηματιστήριο η συνθήκη αυτή είναι αναγκαία τουλάχιστον για την διατήρηση των αποτιμήσεων καθώς έχουν πλέον προεξοφληθεί προσδοκίες που συνδέονται και με την κερδοφορία.

Πως κινούνται τα λειτουργικά και καθαρά κέρδη των εισηγμένων εταιριών από το ξεκίνημα της κρίσης (σε χιλ. ευρώ)……………..

EΞΑΜΗΝΟ 2017 – Λιανικό ΕμπόριοΟ Απρίλιος ήταν κατά γενική ομολογία κακός μήνας για τις εταιρίες του Λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, από το μέσον του Μαΐου και μετά και προς το τέλος του τριμήνου η ζήτηση βελτιώθηκε απόρροια και της επιτάχυνσης των κινήσεων για το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης. Στο σύνολο, το β’ τρίμηνο αναμένεται να έχει για τις εισηγμένες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα οριακά θετικό πρόσημο μεταβολής στον κύκλο εργασιών

EΞΑΜΗΝΟ 2017 – Διυλιστήρια: Τα περιθώρια διύλισης κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το περυσινό β’ τρίμηνο αλλά και με το α’ τρίμηνο του 2016, ενώ η διακύμανση του πετρελαίου και των ισοτιμιών έναντι του δολαρίου λογιστικά θα έχουν μικρή αρνητική επίπτωση στα αποθέματα. Η απρόσκοπτη λειτουργία των δύο διυλιστηρίων και η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα προϊδεάζουν για ένα τρίμηνο υψηλής απόδοσης.

ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 -Τράπεζες: Οι τπωλήσεις παγίων και συμμετοχών συνεχίστηκαν στο β’ τρίμηνο με κυριότερες αυτές της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και χαρτοφυλάκια δανείων σε βαλκανικές θυγατρικέςκαι ένα μικρό αριθμό από ακίνητα.

Ο λόγος των καταθέσεων προς δάνεια αναμένεται να σημειώσει βελτίωση υπέρ της μείωσης του ELA (-4 δις ευρώ) μεταφέροντας μικρές βελτιώσεις στο επιτοκιακό αποτέλεσμα, οριακές μεν αλλά σημαντικές για την διατήρηση του αμιγώς οργανικού αποτελέσματος σε ικανοποιητικά επίπεδα.

 • Αυξημένα θα είναι και τα έσοδα από προμήθειες λόγω της μείωσης ή και εξάλειψης του «ακριβού» Πυλώνα χρηματοδότησης ΙΙ αλλά και από την διάθεση των εισηγμένων ομολογιακών εκδόσεων που έφεραν κάποια ικανοποιητικά έσοδα στους αναδόχους.
Ακόμα, αναμένεται να εμφανιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η επίδραση των ενεργειών αναδιάρθρωσης (Εθελούσια έξοδος, εξορθολογισμός/βελτιστοποίηση δικτύου) αυξάνοντας τα επαναλαμβανόμενα οργανικά έξοδα.

 • Επισημαίνεται ότι στο α’ τρίμηνο ο λόγος κόστος/έσοδα έσπασε το φράγμα του 50% για πρώτη φορά μετά το 2011 με τον στόχο να έχει τεθεί στο 45%.  Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από το μέτωπο των πιστωτικών ζημιών όπου το κόστος αναμένεται να προσεγγίσει σε μικτό επίπεδο τις 200 μονάδες βάσης (222 στο α’ τρίμηνο).
Το καλό χρηματιστηριακό κλίμα στην εγχώρια αλλά και την διεθνή αγορά αναμένεται αφενός να ενισχύσει τα έσοδα από τις χρηματοοικονομικές πράξεις και να βελτιώσει την αποτίμηση των ομολόγων ενισχύοντας την καθαρή θέση.

 • Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να κλείσουν το εξάμηνο με κερδοφορία με την Εθνική Τράπεζα να αποκτά προβάδισμα λόγω των σημαντικών κινήσεων που έχουν προηγηθεί στην διάθεση και αξιοποίηση των θυγατρικών της.
 • ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 500 εκατ. ευρώ και άνω)
!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Δεν έχουμε δει και πολλά, τα καλυτερότερα έρχονται… Ίδια κεφάλαια: 1,32 δισ. ευρώ – ΚΦΣΗ: 1,23 δισ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  475,82 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  124,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 151,23 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 100,72 εκατ. ευρώ.

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες 94,45 εκατ. ευρώ. Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες (79,85 εκατ. ευρώ.) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 14,6 εκατ. ευρώ.

!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ(1): Η διοίκηση του ομίλου διατήρησε το guidance για τη φετινή χρονιά με το στόχο να είναι για τα έσοδα στο 1,5 δισ. ευρώ, για τα EBITDA στα 300 εκατ. ευρώ και για κέρδη π.φ στα 200 εκατ. ευρώ. ΟΜΩΣ επισήμανσε ότι η εταιρεία «μπορεί να ξεπεράσει το αρχικό guidance».

!ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ(2): Στο +110% στην ΜΚΕ (ΤΙΜΗ 23.4.2010 στα 4,1100 για να βρεθεί δύο μέρες μετά στα 3,4000 ευρώ), με το χαμηλό του στα 1,2700 ευρώ στις 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 και +570% έκτοτε… ΞΕΚΙΝΗΣΕ την χρονιά στα 6,1500 ευρώ… Και πέρυσι τέτοια εποχή στα 3,8000 με 4,0000 ευρώ…

!PIRAEUS BANK: ΣΟΒΑΡΕΨΕ η μετοχή μετά την αλλαγή τιμής της… Κι όσοι φοβόντουσαν πτώση με το REV.SPLIT μαθαίνουν το πως σκέπτονται οι σοβαροί θεσμικοί διαχειριστές… Και όχι τα επιθετικά παιδάκια των κακής ώρας hedge funds…

!ΠΡΕΠΕΙ ETE, ΕΥΡΩΒ και ΑΤΤ να προχωρήσουν πάραυτα σε R.s. Τι δεν μπορούν να καταλάβουν; Μετοχές με τιμές 0,40 ευρώ, 0,90 ευρώ και 0,10 ευρώ όταν εκπροσωπούν τραπεζικές αξίες απλά αποτελούν αιτία διακωμώδησης… Είναι σαν να πηγαίνει κανείς σε ρεστοράν πολυτελείας και να του σερβίρουν φαγητό από τα καζάνια…

 • ΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 150 μέχρι 500 εκατ. ευρώ)
____

 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Από 50 μέχρι 150 εκατ. ευρώ)
!ΑΝΕΜΟΣ: Οι πωλήσεις σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι από 13,472 εκατ. ευρώ στο Α΄ τρίμηνο 2016 σε 13,678 εκατ. ευρώ στο Α’ τρίμηνο 2017, τα EBITDA μειωμένα κατά 3.2%, από 10,415 εκατ. ευρώ σε 10,081 εκατ. ευρώ… Και τα ΚΜΦΜΔ μειωμένα κατά 32.2% από 4,55 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2016 σε 3,085 εκατ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2017.

!ΑΝΕΜΟΣ(1): Οι ελεύθερες ταμειακές ροές είχαν κανονική καθίζηση, από 4,95 εκατ. ευρώ σε 553 χιλ ευρώ (-88.83%). Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε από 134,95 εκατ. ευρώ σε 137,42 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν κι αυτές από 30,42 εκατ. ευρώ σε 33,52 εκατ. ευρώ. Στην κεφαλαιοποίηση των 126,5 εκατ. ευρώ η εταιρεία παίζει με P/BV = 1, δίκαια αποτιμημένη για τον βαθμό μόχλευσης που έχει.

 • ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  (Από 10 μέχρι 50 εκατ. ευρώ)
!ΙΚΤΙΝΟΣ: Κύκλος Εργασιών: 35,7 εκατ. ευρώ από 36,1 εκατ. ευρώ.  • Κέρδη  (EBITDA) 8,7 εκατ. ευρώ ενώ από 8,23 εκατ. ευρώ,+5,66%. • Κέρδη μετά από φόρους  804.533 ευρώ. Δανειακές υποχρεώσεις Ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ από 22,3 εκατ. ευρώ. Μείωση δανεισμού κατά 1,27 εκατ. ευρώ.

 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 21,5 εκατ. ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1,2 εκατ. ευρώ και ΙΔΙΑ Κ/Φ 31 εκατ. ευρώ. ΣΧΕΣΗ EV/EBITDA 6,4… ΣΧΕΣH P/BV 1,20…
 • AΠOTIMAΤΑΙ σε 36,9 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,2900 ευρώ (ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2017 στα 0,7310 και 1.4300 ευρώ). Στο +179% στην ΜΚΕ (τιμή 23.4.2010 στα 0,4620 ευρώ, εύρος περιόδου: 0,4040 και 1,7900 ευρώ)…
!ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ: Στην ΤΓΣ η εταιρία πήρε την απόφαση για την δημιουργία ΑΕΕΑΠ η οποία σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα έχει εσωτερική αξία 35 – 40 εκατ. ευρώ και δανεισμό κάτω από 4 εκατ. ευρώ.

!ΚΛΜ: Η απόδοση προς τους μετόχους της εταιρίας θα είναι στην περιοχή του 6-7% (προ φόρων) ενώ σύμφωνα με αρχικό το χρονοδιάγραμμα η διαπραγμάτευση της «ΚΛΜ ΑΕΕΑΠ» θα γίνει το α’ εξάμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι η εταιρία διαθέτει το μεγαλύτερο ισόγειο ακίνητο στην Ερμού επιφάνειας 618 τ.μ. ενώ στην ΑΕΕΑΠ θα εισφερθούν εμπορικά ακίνητα, κτίρια γραφείων και αποθήκες.

!ΚΛΜ(2): Η αποτίμηση της ΚΛΜ βρίσκεται στα 30,8 εκατ. ευρώ και θα έχουν ενδιαφέρον η πράξη προσαρμογής την οποία θα κάνει η Αγορά καθώς για την απόσχιση δεν προβλέπεται εταιρική πράξη με προσαρμογή τιμής όπως έγινε και στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ.

!ΚΛΜ(3): Η Ερμού, 25ος ακριβότερος εμπορικός δρόμος στον κόσμο… Πρόκειται για ακόμα μια επιβεβαίωση της τροχιάς ανάκαμψης στην οποία έχει εισέλθει η αγορά των εμπορικών καταστημάτων, αρχής γενομένης βέβαια από τις εμπορικότερες «πιάτσες».

 • ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Μέχρι 10 εκατ. ευρώ)
!QUALITY & RELIABILITYΚατά την 31/12/2016

 • Σύνολο δανείων 2.650.087
 • Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα 2.159.515
 • Καθαρό χρέος 490.572 από -1 εκατ. ευρώ
 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4,97 εκατ. από 5,35 εκατ.
 • ΚΦΣΗ 7,77 εκατ. ευρώ και p/bv 1,56.
 • Στα 0,3310 στο ξεκίνημα του 2017 και στα 0,2840 τώρα.
!QUALITY & RELIABILITY(1):
 • Κύκλος εργασιών 4.627.056 από 7.605.882
 • Κέρδη ΕΒΙΤΔΑ 287.202 από -1.138.187
 • Κέρδη προ φόρων -451.901 από -1.919.918
 • Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους -404.643 από -1.490.204
 • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.159.515 από 4.475.059
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
AΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ: Στο +10% ο ΣΠΥΡΟΥ στα 0,3400 με 1 τμχ. ΠΡΩΤΟΣ αγοραστής στο -10% για 350 τμχ αξίας 97 ευρώ. Δεν υπάρχει άλλο bid… Στο +9% η MERKO στα 13,1900 ευρώ με 26 ευρώ και 2 τμχ… ΠΡΩΤΟΣ αγοραστής στο -4,5% στα 11,5500 ευρώ με 40 τμχ…

ΤΑΜΠΛΟ: Η Space πλέον δεν θυμίζει με τίποτα την… τερματική φαρσοκωμωδία της. Καμμία διάθεση διόρθωσης… Η ΕΚΤΕΡ έχει ανεβάσει την βάση στήριξης αν και δικαιούται υψηλότερα επίπεδα, ενώ η ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ συνεχίζει την ζηλευτή πορεία της…

ΤΑΜΠΛΟ(1): ΣΤΑΘΕΡΟ και πάντα κοντά στα ιστορικά υψηλά του το ΚΡΙ ΚΡΙ, δεν αφήνει την άμεσο επαφή του με τα 16,0000 ευρώ ο ΟΛΠ, από το 1,5 στα 9,5 εκατ. η κ/φση της ΠΠΑΚ στη πιο μαύρη 7ετία… Αγοράζουν και μαζεύουν καθημερινά την ΟΛΥΜΠ που κατοχύρωσε τα 1,7000plus…

ΕΞΑΜΗΝΑ: σήμερα το πρωί η Coca Cola και η εβδομάδα κλείνει με την Grivalia αύριο Παρασκευή 11 Αυγούστου πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης.

MSCI: Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση για την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley οι οποία είθισται να έχει αλλαγές μόνο στις σταθμίσεις. Οι αλλαγές θα ισχύσουν με το κλείσιμο της 31ης Αυγούστου


Δ.Ν.

BREAKING NEWS