Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2017 - Eurobank: Ευτυχώς, υπάρχει το εξωτερικό – Πειραιώς: Μάχη καλής και κακής με αποτέλεσμα 0

Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο 2017 - Eurobank: Ευτυχώς, υπάρχει το εξωτερικό – Πειραιώς: Μάχη καλής και κακής με αποτέλεσμα 0
Καραβίας και Μεγάλου δίνουν μάχη από διαφορετικά στρατόπεδα αλλά με κοινό στόχο να ανακάμψουν οι τράπεζες - Βρίσκονται σε καλό δρόμο αλλά χρειάζεται χρόνος
Το πρώτο κύμα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων α΄ 6μήνου 2017 ολοκληρώθηκε με την Πειραιώς και Eurobank να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους.
Η Eurobank εμφάνισε κέρδη 76,3 εκατ ευρώ με το εξωτερικό να συμμετέχει με 70 εκατ και ειδικά Κύπρος και Βουλγαρία να είναι πραγματικοί στυλοβάτες.
Η Πειραιώς συνεχίζει την πολιτική εξυγίανσης μεταξύ της καλής Πειραιώς που βελτιώνεται και της κακής Πειραιώς PLU που προσπαθεί να αναδιαρθρωθεί η μάχη αυτών των δύο είχε αποτέλεσμα μηδέν ωστόσο κάλυψε τις μικρές ζημίες 7 εκατ του α΄ τριμήνου του 2017.

Eurobank: Κέρδη 76 εκατ ευρώ εκ των οποίων 70 εκατ από το εξωτερικό στο α΄ 6μηνο 2017

Η Eurobank στο α΄ 6μηνο του 2017 και ειδικά στο β΄ τρίμηνο κινήθηκε πάνω από τις προβλέψεις – τις οποίες όπως αποδεικνύεται σκόπιμα υποβάθμιζε η διοίκηση – για να δείξει την βελτίωση που κατέγραψε στο α΄ 6μηνο του 2017.
Εμφάνισε κέρδη στο α΄ 6μηνο 2017 συνολικά 76,3 εκατ ευρώ και πιο συγκεκριμένα στο α΄ τρίμηνο 36,5 εκατ και στο β΄ τρίμηνο 39,7 εκατ.
Το πιο σημαντικό στοιχείο της Eurobank ήταν οι επιδόσεις του εξωτερικού καθώς συνολικά στο α΄ 6μηνο εμφάνισε κέρδη 70 εκατ ευρώ και μόνο στο β΄ τρίμηνο 42 εκατ.
Αξιοπρόσεκτο το γενονός ότι ενώ Κύπρου και Alpha bank Κύπρου εμφάνισαν αύξηση ζημιών λόγω αύξησης προβλέψεων η Eurobank εμφάνισε κέρδη 19,9 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2017.
Από την Βουλγαρία τα κέρδη ήταν 11,2 εκατ, από την Σερβία 4,2 εκατ και από την Ρουμανία που βρίσκεται προς πώληση 3,4 εκατ ευρώ.
Τι μας έδειξε η λογιστική κατάσταση 6μήνου;
Η Eurobank διενήργησε προβλέψεις 497,9 εκατ οριακά μειωμένες οπότε κράτησε την γραμμή εξυγίανσης που έχει υιοθετήσει εδώ και καιρό με συνέπεια η διοίκηση.
Τα NPEs που αποτελούν το βασικό πρόβλημα του κλάδου ανέρχεται σε 22,1 δισεκ. ευρώ ή 44,1%.
Τα NPEs της Ελλάδος είναι 20,5 δισεκ. ή 48,4% των δανείων και του εξωτερικού 1,6 δισεκ. ή 20,4% των δανείων.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία στα καταναλωτικά δάνεια τα NPEs φθάνουν στο 64,6%, τα στεγαστικά 40% και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 66,4%.
Κεφαλαιακά η τράπεζα θωρακίζεται και είναι αληθές ότι κάθε τρίμηνο αυξάνει τα κεφάλαια της, ήταν το αδύναμο στοιχείο της και στο μέτωπο αυτό πάει καλά.
Τα TBV ανέρχονται στα 5,77 δισεκ. ήταν 5,07 δισεκ. πριν ένα χρόνο και μαζί με τις προνομιούχες μετοχές 6,39 δισεκ.
Με 64 δισεκ. ενεργητικό και μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 38,99 δισεκ. η Eurobank στο σκέλος των κεφαλαίων της πηγαίνει καλά και αυτό είναι ισχυρό σημάδι.
Ως προς την ρευστότητα οι καταθέσεις οριακά αυξάνονται ενώ μειώνεται η εξάρτηση από το ευρωσύστημα στα 12,2 δισεκ. εκ των οποίων το ELA 9,9 δισεκ. και 2,3 δισεκ. από την ΕΚΤ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φ. Καραβίας τόνισε ότι οι στόχοι του 2017 θα επιτευχθούν πλήρως και στο σκέλος αυτό πρέπει να αναγνωριστεί στην διοίκηση ότι ήταν απόλυτα συνεπής με τους στόχους που έθεσε.
Η τράπεζα χορήγησε δάνεια 348 εκατ στο β΄ τρίμηνο και ορθώς υποστηρίζει ο Ν. Καραμούζης ότι πλέον οι τράπεζες πρέπει να εστιάσουν στο πως θα στηρίξουν την οικονομία.
Ως προς την αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών με ομολογιακό tier 2 ύψους 950 εκατ με κουπόνι 6,4% και επιτόκιο μάλλον 5,2% με 5,3% θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο ενώ αρχές Οκτωβρίου η Eurobank θα πουλήσει τα προβληματικά καταναλωτικά δάνεια 2,8 δισεκ.
Η απόδοση εκτιμάται στο 0,9%.
Στο 1,65% εκτιμάται η απόδοση από την πώληση τω 1,5 δισεκ. λογιστικοποιημένων προβληματικών καταναλωτικών δανείων από την Eurobank ή συνολικά λογιστικοποιημένα και μη λογιστικοποιημένα 2,8 δισεκ. ευρώ.
Εάν στην απόδοση ληφθούν υπόψη και τα μη λογιστικοποιημένα δάνεια δηλαδή συνολικά όλα μαζί 2,8 δισεκ. τότε η Eurobank πουλάει 2,8 δισεκ. έναντι 25 εκατ ευρώ.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Η Eurobank πουλάει συνολικά 2,8 δισεκ. εκ των οποίων τα 1,5 δισεκ. είναι λογιστικοποιημένα και τα υπόλοιπα μη λογιστικοποιημένα έναντι 25 εκατ ή απόδοση 0,90% ή 0,90% της ονομαστικής αξίας περίπου.
Η Eurobank έχει διενεργήσει πρόβλεψη για το 100% των καταναλωτικών προβληματικών δανείων.
Από το πλήθος των ενδιαφερομένων που ξεπερνούν τους 20, προκύπτει με βάση τραπεζικές πηγές ότι η απόδοση που θα επιτύχει η Eurobank θα είναι 1,65% ή 25 εκατ. επί των λογιστικοποιημένων προβληματικών καταναλωτικών δανείων ύψους 1,5 δισεκ.
Μπορεί να ειπωθεί ότι το 1,5 δισεκ. προβληματικά καταναλωτικά δάνεια το πουλάει η Eurobank 25 εκατ ευρώ ή τα 2,8 δισεκ. επίσης 25 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στόχος είναι η διαδικασία πώλησης να έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.

Πειραιώς: Η καλή Πειραιώς κέρδη 217 εκατ η κακή Πειραιώς ζημίες 217 εκατ

Η στρατηγική του Χρήστου Μεγάλου του CEO της Πειραιώς να χωρίσει – υπό μια θεωρητική έννοια – την τράπεζα σε καλή ή βασική τραπεζική και σε Piraeus Legacy Unit ή κακή ή προς πώληση και αναδιάρθρωση ήταν σωστή.
Με αυτό τον τρόπο όλοι γνωρίζουν τι επιδόσεις επιτυγχάνουν οι επιμέρους δραστηριότητες.
Η Πειραιώς η καλή τράπεζα – εμείς την ονομάζουμε καλή τράπεζα – εμφάνισε κέρδη 217 εκατ απόδοση αξιοπρόσεκτη.
Η Πειραιώς προς αναδιάρθρωση και πώληση και εξυγίανση – εμείς την ονομάζουμε κακή τράπεζα – εμφάνισε ζημίες 217 εκατ ευρώ.
Αυτό που αναφέρει η διοίκηση ότι σε βάθος χρόνου η Πειραιώς θα καταστεί μια από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες είναι εφικτό αρκεί να μην κωλύσουν οι προσπάθειες εξυγίανσης.
Στο α΄ 6μηνο του 2017 η Πειραιώς εμφάνισε 0 αποτέλεσμα, είχε ζημία 7 εκατ στο α΄ τρίμηνο και κέρδος 7 εκατ στο β΄ τρίμηνο.
Να σημειωθεί ότι στο α΄ τρίμηνο περιλαμβάνονται και δραστηριότητες που πουλήθηκαν και εμφάνιζαν ζημία 75 εκατ.
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι στο β΄ τρίμηνο τα προ προβλέψεων κέρδη βελτιώθηκαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Η Πειραιώς διενήργησε προβλέψεις 520 εκατ ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2017 με τα 259 εκατ να διενεργούνται στο β΄ τρίμηνο του 2017.
Η Πειραιώς εμφανίζει εξάρτηση από το ευρωσύστημα 15,8 δισεκ. εκ των οποίων τα 8,5 δισεκ. από το ELA που συνεχίζει να μειώνεται.
Τα NPLs ανέρχεται σε 23 δισεκ. ενώ τα NPEs ανήλθαν στο 52%
Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία η μείωση των κινδύνων ισολογισμού είναι αισθητή με Avis, Hellenic Seaways, πώληση συμμετοχής σε Σελόντα και Νηρέα, δημοπρασίες ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δείχνουν ότι υλοποιείται το σχέδιο εξυγίανσης.
Ο Χρήστος Μεγάλου ο CEO της Πειραιώς τόνισε ότι οι επιδόσεις στο 3ο τρίμηνο του 2017 θα είναι υψηλότερες από τους στόχους ενώ ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι η Πειραιώς θα πιάσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Αν και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο σκέλος της διαχείρισης των προβληματικών δανείων κομβικό ρόλο θα έχει ο Λοιζίδης ο οποίος είχε και στο παρελθόν επιτελικό ρόλο στην Πειραιώς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS