Η πορεία της Πλαστικά Θράκης μέχρι τα υψηλά 16 ετών, οι επενδύσεις και τα κέρδη στα χρόνια της κρίσης

Η πορεία της Πλαστικά Θράκης μέχρι τα υψηλά 16 ετών, οι επενδύσεις και τα κέρδη στα χρόνια της κρίσης
Ελάχιστες διοικήσεις εταιρειών έχουν να επιδείξουν μόνο κερδοφόρους ισολογισμούς,  μεγέθυνση και φυσικά μεγάλα χρηματιστηριακά κέρδη (+530% από τα τέλη του 2011)
Διορθώνει από τα υψηλά 16 ετών η μετοχή της Πλαστικά Θράκης, με αφορμή τα μειωμένα κατά 43,5% κέρδη πρώτου εξαμήνου, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 4,5 εκατ. ευρώ.
Με δεδομένο όμως το απίστευτο ράλι που έχει καταγράψει ο τίτλος τα τελευταία χρόνια, η διόρθωση είναι απολύτως φυσιολογική, ευθυγραμμισμένη με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στο ΧΑ και φυσικά δεν μπορεί να μεταφραστεί σε απογοήτευση επενδυτών ή δυσαρέσκεια προς τη διοίκηση.
Άλλωστε αν κάποιος δεν μείνει μόνο στην ανάγνωση των βασικών γραμμών και κοιτάξει λίγο πιο βαθιά τα θεμελιώδη του ομίλου θα δει πως την εποχή των μνημονίων έχουν γίνει άλματα.
Η εισηγμένη είναι μεταξύ των λίγων εταιρειών του ΧΑ που όχι μόνο δεν διέλυσε ο ισολογισμό τους αλλά ισχυροποιήθηκε και φυσικά εμφάνιζε πάντα κέρδη.
Μια ματιά στον σχετικό πίνακα το αποδεικνύει.
Αυτή η επιτυχημένη πορεία έχει αποτυπωθεί στο γράφημα της μετοχής, η οποία δεν έχει τα τελευταία 16 χρόνια απογοητευμένους επενδυτές εκτός και αν κάποιος αγόρασε στα πρόσφατα υψηλά των 3,08 ευρώ.
Ο όμιλος έχει καθαρό τραπεζικό δανεισμό 60,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εξαμήνου.
Στο πλαίσιο όμως του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου 2017-2018 στο α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως υλοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ στις δύο προηγούμενες χρήσεις έκανε επενδύσεις ύψους 56,5 εκατ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως ο καθαρός δανεισμός είναι μικρότερος από τις τελευταίες επενδύσεις που έχει κάνει η εταιρεία τα τελευταία δυόμιση έτη.
Αλλά όλοι γνωρίζουν πως ο όμιλος δεν είναι μόνο αυτές οι επενδύσεις.
Για να έχει καταφέρει επομένως να έχει τόσο χαμηλό δανεισμό μάλλον χρηματοδοτεί και με δικό του χρήμα τις επενδύσεις που κάνει.
Και όπως φαίνεται από τις καταστάσεις ταμειακών ροών μεγάλο μέρος των επενδυτικών ροών καλυπτόταν από τις λειτουργικές.
Στο α’ εξάμηνο του 2017 ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε διψήφιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο στη χρήση 2016.
Παρόλα αυτά η αύξηση του όγκου πωλήσεων δεν αποτυπώθηκε στην κερδοφορία, κυρίως λόγω των ενεργειών για την διάθεση των αυξημένων όγκων παραγωγής και της αρνητικής επίδρασης της σταδιακής αύξησης των τιμών των α’ υλών και της υστέρησης μετακύλησης της στις τιμές πώλησης.
Η τάση αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του β’ Εξαμήνου επηρεάζοντας όμως τα αποτελέσματα σε μικρότερο βαθμό.
Με άλλα λόγια είναι λογικό όσες επιχειρήσεις κάνουν επενδύσεις μεγάλες αναλογικά με το μέγεθός τους να παρουσιάζουν μία κοιλιά στην κερδοφορία τους.
Η μετοχή διαπραγματεύεται στο ταμπλό του ΧΑ, όσο η καθαρή της θέση, η σχέση καθαρός δανεισμός προς ίδια κεφάλαια είναι στη μισή φορά, άρα χαμηλή η μόχλευση, ο δείκτης ξένα/ίδια δεν είναι μεγάλος και φυσικά με πωλήσεις οντά στα 300 εκατ. ευρώ το 2016, και καθαρά κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ, η μετοχή διαπραγματεύεται με χαμηλό p/e το οποίο δεν γίνεται ακριβό ακόμη και με την εκτίμηση ότι η μείωση των κερδών θα είναι στο δεύτερο εξάμηνο αντίστοιχη του πρώτου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS