Μετατίθεται η αξιολόγηση από την ΕΚΤ των στόχων για τα NPEs - Οι σημαντικές αποφάσεις για τράπεζες και swaps Νοέμβριο

Μετατίθεται η αξιολόγηση από την ΕΚΤ των στόχων για τα NPEs -  Οι σημαντικές αποφάσεις για τράπεζες και swaps Νοέμβριο
Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα γνωρίζουν άμεσα εάν οι στόχοι που έχουν θέσεις για τα προβληματικά δάνεια εγκρίνονται ή όχι αν και δεν αναμένεται να υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές…
Λόγω της τμηματοποίησης της διαδικασίας ανασκόπησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΚΤ και τον SSM στις ελληνικές τράπεζες η τελική αξιολόγηση των νέων αναθεωρημένων στόχων για τα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα NPEs θα μετατεθούν για εύλογο διάστημα…
Στόχος ήταν τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου 2017 να υπήρχε μια θέση της ΕΚΤ για τους νέους υψηλότερους κατά 6% με 8% στόχους για την μείωση των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες.
Επειδή όμως η ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων TAR για Eurobank και Πειραιώς θα ξεκινήσει τέλη Νοεμβρίου 2017 κρίθηκε σκόπιμο να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και εν συνεχεία η ΕΚΤ να διαμορφώσει σαφή εικόνα για το εάν και κατά πόσο οι στόχοι των NPLs και NPEs για το 2018 και 2019 είναι ρεαλιστικοί ή χρειάζονται τροποποίηση.
Πρακτικά η ΕΚΤ θα θέσει την διαδικασία αξιολόγησης των στόχων για NPLs και NPEs υπό το πρίσμα της ολοκλήρωσης της ανασκόπησης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν θα γνωρίζουν άμεσα εάν οι στόχοι που έχουν θέσεις για τα προβληματικά δάνεια εγκρίνονται ή όχι αν και δεν αναμένεται να υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές…

Νοέμβριος μήνας κρίσιμος αποφάσεων για τις ελληνικές τράπεζες

Ο Νοέμβριος 2017 θα αποδειχθεί πολύ κρίσιμος μήνας για την οικονομία και τις τράπεζες
Γιατί;
1)Θα κορυφωθεί η διαδικασία της 3ης αξιολόγησης
2)Αρχές Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το swap των 20 ομολόγων των 30 δισεκ. σε 4 νέα ύψους 20 δισεκ. καθώς η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί σε παρούσες αξίες.
3) Η Eurobank θα εκδώσει καλυμμένο ομόλογο 500 εκατ με εκτιμώμενο επιτόκιο 2,9% με 3%.
4)Τον Νοέμβριο η Eurobank και η Attica bank θα εκδώσουν ομολογιακό tier 2 ύψους 950 και 100 εκατ αντίστοιχα για να μετατρέψουν τις προνομιούχες μετοχές.
5)Τον Νοέμβριο η Eurobank θα ολοκληρώσει την εξάρτηση της από τις εγγυήσεις του δημοσίου και θα αποχωρήσει ο εκπρόσωπος του δημοσίου από το διοικητικό συμβούλιο.
6)Τον Νοέμβριο η Πειραιώς θα πουλήσει 1,5 δισεκ. προβληματικά δάνεια με εξασφαλίσεις εμπορικά ακίνητα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS