Το 70% επιθυμεί ασφάλεια ιδιωτικής εταιρείας γιατί δεν εμπιστεύεται το κράτος - Τα ευρήματα έρευνας της MRB

Το 70% επιθυμεί ασφάλεια ιδιωτικής εταιρείας γιατί δεν εμπιστεύεται το κράτος - Τα ευρήματα έρευνας της MRB
Οι εννέα στους δέκα θεωρούν  βέβαιο ότι οι συντάξεις που θα δίνονται στο μέλλον δεν θα επαρκούν για την επιβίωση τους
Μετά την κατάρρευση του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του κλάδου υγείας, οι πολίτες αναζητούν «προστασία» στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Τα νοικοκυριά έχουν βασική προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών τους, την κάλυψη των βασικών αγαθών και στη συνέχεια έρχεται η ιδιωτική ασφάλιση με την πιθανή βελτίωση των εισοδημάτων τους.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από ερεύνα που διενήργησε η MRB για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.
Από την έρευνα  προκύπτει ότι τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται από το 86% των ερωτηθέντων λίγο έως καθόλου ασφαλή.
Οι συντάξεις των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων θα μειωθούν στο μέλλον, σύμφωνα με το 85% των ερωτηθέντων.
Οι εννέα στους δέκα θεωρούν  βέβαιο ότι οι συντάξεις που θα δίνονται στο μέλλον δεν θα επαρκούν για την επιβίωση τους.
Σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι στους νέους ηλικίας από 25 έως 34 ετών το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας δεν πρόκειται να βελτιωθεί στο μέλλον σε ποσοστό  76% Το ποσοστό ξεπερνά το 80% στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η ανησυχία των πολιτών διατηρείται αμείωτη και στο ενδεχόμενο αδυναμίας καταβολής της σύνταξης στα  επόμενα χρόνια παρά τις θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός τα τελευταία επτά χρόνια.
Στις ηλικίες από 25 έως 34 ετών το ποσοστό που διατυπώνει φόβο για τη μελλοντική καταβολή των συντάξεων ανέρχεται στο 80%.
Για τις ηλικίες από 34 έως 44 φθάνει στο 83% και τις ηλικίες άνω των 45 και σε ποσοστό 91%, φοβάται ότι το κράτος δεν θα μπορεί να δώσει συντάξεις. Μόλις το 7% των ερωτηθέντων δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο καταβολής της σύνταξης.
Οι οκτώ στους δέκα (ποσοστό 85%) πιστεύουν ότι οι κρατικές συντάξεις θα μειωθούν στο μέλλον ενώ μόνο το 10% πιστεύει ότι θα μείνουν σταθερές ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό 3%  που πιστεύει ότι θα αυξηθούν.
Στο ερώτημα για το κατά πόσο εμπιστεύεται περισσότερο το κοινό τις ασφαλιστικές εταιρείες από το δημόσιο σύστημα σε ότι αφορά τη σύνταξη και την υγεία, Το 48% εμπιστεύεται περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρείες και το 28% εμπιστεύεται και τους δύο.
Μόνο το 12% θεωρεί ικανοποιητικές τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο σύστημα υγείας και το 66% πιστεύει πως το υπάρχον επίπεδο παροχής υπηρεσιών θα μειωθεί στο μέλλον.
Με βάση  την  έρευνα  της MRB ο ένας  στους δύο πιστεύει ότι θα μειωθεί το εισόδημα  του τον επόμενο χρόνο και σε ποσοστό 53%, οι τρεις στους δέκα εκτιμούν ότι θα μείνουν σταθερά ενώ το 6% προσδοκά ότι το οικογενειακό  του εισόδημα θα αυξηθεί.
Οι επτά στους δέκα δήλωσαν την επιθυμία για τη απόκτηση ασφάλειας ανεξάρτητα αν έχει τα χρήματα για να την κρατήσει.
Η έρευνα της MRB  πραγματοποιήθηκε στις αρχές  Νοεμβρίου, συμμετείχαν 1000 ερωτηθέντες  σε  πανελλαδικό  δίκτυο.  

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS