Ο συμβιβασμός ΔΝΤ με ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες εκτοξεύει την πιθανότητα ΑΜΚ ή Cocos ή αυστηρών capital plans

Ο συμβιβασμός ΔΝΤ με ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες εκτοξεύει την πιθανότητα ΑΜΚ ή Cocos ή αυστηρών capital plans
Χρειάζεται ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, χρειάζονται ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα ώστε οι τράπεζες να επιλύσουν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας το πρόβλημα των NPLs και NPEs
Ο συμβιβασμός του ΔΝΤ με την ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες εκτοξεύει την πιθανότητα νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή εκδόσεων cocos μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές ή πολύ αυστηρών capital plans αναφέρει πηγή που πρόσκειται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
«Οι ελληνικές τράπεζες καταβάλλουν προσπάθειες να πιάσουν τους στόχους των NPLs και NPEs και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται με ημίμετρα.
Χρειάζεται ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, χρειάζονται ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα ώστε οι τράπεζες να επιλύσουν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας το πρόβλημα των NPLs και NPEs»
Μεταξύ ΔΝΤ και ΕΚΤ έχει επέλθει συμβιβασμός που πολλές φορές έχουμε αναλύσει στο παρελθόν.
Το νεότερο στοιχείο είναι ότι το ΔΝΤ επιμένει ότι τα stress tests είναι κατάλληλη ευκαιρία ώστε οι ελληνικές τράπεζες να θωρακιστούν κεφαλαιακά και να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε ένα μεταμνημονιακό περιβάλλον.
Στην ΕΚΤ και τον SSM δεν θέλουν να θέσουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε νέες περιπέτειες, καθώς νέα ανακεφαλαιοποίηση θα σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο εσωστρέφειας.
Όμως αναγνωρίζουν ότι οι τράπεζες πρέπει να θωρακιστούν και ειδικά οι ελληνικές τράπεζες να μειώσουν γενναία τα NPLs.
Ωστόσο η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι στοχοθεσίες που έχουν τεθεί για την μείωση των προβληματικών δανείων τηρούνται...οπότε πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των στόχων που έχει αναγνωρίσει....και των ελέγχων και stress tests που θα διεξαχθούν....
Η ψευδαίσθηση ότι οι τράπεζες θα την βγάλουν καθαρή στα stress tests μπορεί να συντηρεί σε κάποιο βαθμό την αγορά στα τρέχοντα επίπεδα….αλλά ορισμένα ξένα funds ήδη αρχίζουν να ποντάρουν στο σενάριο της μερικής ανακεφαλαιοποίησης.
Είτε μια, είτε δύο, είτε τρείς τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια, το ερώτημα είναι ποια μορφή θα έχει η νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Θα είναι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου;
Θα είναι εκδόσεις cocos μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές;
Θα είναι πολύ αυστηρά capital plans που θα δίνουν πίστωση χρόνου στις ελληνικές τράπεζες;

Το γεγονός είναι ότι πλησιάζουμε στην 5η ανακεφαλαιοποίηση.
Θυμίζουμε είχαμε 5 δισεκ. το 2009, 40 δισεκ. το 2013, περί τα 8,3 δισεκ. το 2014 και περίπου 13,8 δισεκ. στο τέλος του 2015.
Αθροιστικά οι ανακεφαλαιοποιήσεις 67 δισεκ. ευρώ.
Με όρους κεφαλαίου από αυτά τα 67 δισεκ. τα 52 δισεκ. ενίσχυσαν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Με συνολικό ενεργητικό 269 δισεκ. και μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 180 δισεκ. ευρώ οι τράπεζες συνεχώς συρρικνώνονται.
Αυτή την επιθετική συρρίκνωση θα την βρούμε μπροστά μας με αρνητικό τρόπο…

Τι να περιμένουμε από τους ελέγχους και τα stress tests του 2018

Οι συνολικές κεφαλαιακές ζημίες από τα stress tests, το IFRs 9 και το TAR την ανασκόπηση των προβληματικών δανείων θα ανέλθουν στα 8 δισεκ. ευρώ ωστόσο μετά από κάποιες αναθεωρήσεις το εύρος έχει αυξηθεί μεταξύ 8,5 και 10 δισεκ.
Τα 8,5 δισεκ. είναι βέβαιο σενάριο ενώ τα 10 δισεκ. αποτελούν ένα πιο δυσμενές σενάριο.
Στο κείμενο αυτό αναλύεεται στο βαθμό του εφικτού τις παραμέτρους που θα επιδράσουν στα κεφάλαια των τραπεζών και λαμβάνον τας ωε βάση στην αξιολόγηση το όριο του 8,75% στο core tier 1.
Με βάση αυτή την ανάλυση η Πειραιώς και ακολούθως η Eurobank θα υποστούν την μεγαλύτερη κεφαλαιακή ζημία σε σχέση με την Alpha bank και Εθνική τράπεζα.
Δηλαδή η Πειραιώς και η Eurobank θα βρεθούν πιο κοντά στο 8,75% σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες.
Η Eurobank αποδυναμώθηκε κεφαλαιακά με την απόφαση της να μετατρέψει τις προνομιούχες μετοχές 950 εκατ σε ομολογιακό core tier 2 και με την κίνηση αυτή έχασε σχεδόν 3% στον core tier 1 υποχωρώντας από 17,4% στο 14,4%.
Από το IFRs 9 δηλαδή το λογιστικό πρότυπο 9 που αποτιμάει με διαφορετική μέθοδο τον πιστωτικό κίνδυνο θα προκύψει κεφαλαιακή ζημία 5,7 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση των IFRs 9 το θετικό σενάριο είναι 5,5 δισεκ. και το δυσμενές σενάριο 6 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του IFRs 9 απομειώνει απευθείας τα κεφάλαια και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Με την ανακοίνωση χρήσης 2017 τον Μάρτιο 2018 οι τράπεζες θα αποκαλύψουν την συνολική ζημία από τα IFRs 9 και κάθε χρόνο θα προβαίνουν σε πρόβλεψη ίση με το 1/5 της συνολικής ζημίας άπαξ και υπάρχει η δυνατότητα της 5ετούς απόσβεσης.
Ωστόσο οι επενδυτές και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι θα αποτιμήσουν χρηματιστηριακά την ζημία από το IFRs 9 εφάπαξ δηλαδή θα αφαιρέσουν στα μοντέλα αποτίμησης των τραπεζών εφάπαξ τα 5,5 δισεκ. ή 6 δισεκ. που θα είναι η ζημία από το IFRs 9.

Από το TAR που για την Eurobank και Πειραιώς ξεκινάει 15 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί Φεβρουάριο – για Εθνική και Alpha ολοκληρώθηκε – θα προκύψουν κεφαλαιακές ζημίες περίπου 500 με 650 εκατ οι οποίες θα εγγραφούν εφάπαξ στα αποτελέσματα χρήσης 2017.
Το TAR η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα προκαλέσει ζημία που θα καταγραφεί εφάπαξ στο αποτέλεσμα.

Ως προς το stress tests η ζημία εκτιμάται μεταξύ 3,5 με 4,5 δισεκ. με βασικό σενάριο 3,7 δισεκ. ευρώ.
Η ζημία από τα stress tests και το IFRs 9 και το TAR θα καταδείξουν μια συνολική ζημία όπου οι επενδυτές θα λειτουργήσουν ως εξής.
Το κάθε απόλυτο νούμερο της ζημίας από stress tests, IFRs 9 και TAR θα αφαιρεθεί εφάπαξ από το core tier 1 και θα αξιολογηθεί πόσο κοντά βρίσκονται στο 8,75% που είναι το χαμηλό core tier 1 για τις τράπεζες.
Η Πειραιώς και η Eurobank βρίσκονται πιο κοντά στο 8,75% αλλά πάνω από 8,75%.
Οι δύο τράπεζες υπό όρους θεωρητικά είναι υποψήφιες για νέα ανακεφαλαιοποίηση με την διαφορά όμως ότι η Eurobank έχει περισσότερες πηγές εσόδων από την Πειραιώς σε αυτή την φάση π.χ. λόγω κερδοφορίας από το εξωτερικό.
Η Eurobank είναι η πιο κερδοφόρος τράπεζα στο εξωτερικό  και εμφάνισε στο 9μηνο 2017 καλές επιδόσεις στην επίτευξη του στόχου για τα NPEs ...αλλά λόγω της πώλησης της Banc Post στην Ρουμανία θα γράψει στο γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2017 ορισμένες ζημίες επηρεάζοντας αρνητικά και τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου.
Η Πειραιώς εάν όντως βρίσκεται πιο κοντά από όλες τις τράπεζες στο 8,75% θα εμφανίζεται ως η πιο αδύναμη κεφαλαιακά και η αγορά θα την αποτιμά αρνητικά…και θα την «πιέζει» να ανακεφαλαιοποιηθεί.
Η Εθνική που εμφανίζεται μαζί με την Alpha bank σε καλύτερη θέση…πρέπει να διευθετήσει δύο ζητήματα
1)Την Εθνική Ασφαλιστική, δεν μπορεί να πάει σε stress tests χωρίς να έχει επιλυθεί η εκκρεμότητα της Ασφαλιστικής
2)Η πώληση της θυγατρικής της Εθνικής στην Ρουμανία προσκρούει σε εμπόδια της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.

Συμπέρασμα

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα αποδειχθεί από τους ελέγχους και τα stress tests ότι είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες.
Τις πιο ισχυρές Εθνική και Alpha bank και τις λιγότερο ισχυρές κεφαλαιακά Πειραιώς και Eurobank.

Εκτιμώμενες ζημίες από ελέγχους και stresstestsτων ελληνικών τραπεζών

Μείξη βασικού και δυσμενούς σεναρίου
Ποσά σε δισ ευρώ
Τράπεζες

Ζημία από IFRs 9

Ζημία από TAR

Ζημία από stress tests

Συνολική ζημία

Πειραιώς

1,7

0,250

1,5

3,45

Εθνική

1,2

0,100

0,500

1,8

Eurobank

1,5

0,150

1

2,65

Alpha bank

1,3

0,150

0,700

2,150

Σύνολο

5,7

0,650

3,7

10,05Σύνολο αισιόδοξου και απαισιόδοξου σεναρίου

5,5 με 6,5

0,500-0,800

3,5 - 4,5

8,5 – 11,8

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS