Ετοιμάζονται ριζικές αλλαγές στον κανονισμό του ΧΑ - Ποιες εισηγμένες θα κερδίσουν

Ετοιμάζονται ριζικές αλλαγές στον κανονισμό του ΧΑ - Ποιες εισηγμένες θα κερδίσουν
«Χαλαρώνουν» τα κριτήρια για είσοδο στην επιτήρηση – Δεν διαγράφονται οι «προς διαγραφή» εταιρείες
Σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό του ΧΑ ετοιμάζει η διοίκηση του χρηματιστηρίου σύμφωνα με πληροφορίες του Bankingnews.gr.
Το «μήνυμα» δόθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου προς έκπληξη κάποιων στελεχών της αγοράς δεν υπήρξε καμία αλλαγή.
Μάλιστα όσοι παρακολουθούν από κοντά τις δημοσιεύσεις των εταιρειών σημείωναν ήδη από τη δημοσίευση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων πως έπρεπε από την προηγούμενη αναθεώρηση να υπάρξουν αλλαγές, αλλά δεν έγιναν.
Πιο αναλυτικά, η Επίλεκτος με βάση τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2016 έπρεπε να ενταχθεί στην υπό επιτήρηση κατηγορία αφού πληρείται το κριτήριο «β» του άρθρου 3.1.2.5 που αναφέρει πως στην κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται οι μετοχές εκδότη εφόσον συντρέχει το κριτήριο «οι ζημιές του εκδότη κατά την χρήση είναι μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων και ο εκδότης δεν έχει δεσμευτεί ότι θα ολοκληρώσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης της επόμενης από την εξεταζόμενη οικονομικής χρήσης του εκδότη, συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. αύξηση κεφαλαίου) από τις οποίες θα προκύπτει, με αιτιολογημένο από τον εκδότη τρόπο, η μη πλήρωση ή η άρση του κριτηρίου».
Μάλιστα η εν λόγω εταιρεία και στη χρήση 2015 πληρούσε το κριτήριο και έληξε και η επόμενη χρήση χωρίς να έχουν αρθεί οι λόγοι.
Σύμφωνα με πηγές από το Χρηματιστήριο Αθηνών, πλέον ο κανονισμός γίνεται πιο «ελαστικός» και δίνεται η δυνατότητα στον εκδότη να λάβει μέτρα που σταδιακά θα βελτιώσουν την κατάσταση, έστω και αν αυτά δεν είναι για αύξηση κεφαλαίου.
Σε επικοινωνία του ΧΑ με τον εκδότη, ο εκδότης δεσμεύτηκε ότι θα αλλάξει η εικόνα και πως «έκτακτοι λόγοι» επιβάρυναν την εικόνα του ισολογισμού, ανέφεραν στο Bankingnews.gr πηγές του ΧΑ.
Σημειώνεται όμως πως «οι έκτακτοι λόγοι» μέχρι σήμερα ήταν λόγοι που άλλαζαν την τελική γραμμή και ήταν μη επαναλαμβανόμενοι.
Αν για παράδειγμα λόγω αποτίμησης ακινήτων ή χρεογράφων ή από πώληση περιουσιακών στοιχείων υπήρχαν ζημιές η εταιρεία δεν έμπαινε στην επιτήρηση.
Στην Επίλεκτος οι ζημιές ξεκινάνε από το μικτό αποτέλεσμα.
Δηλαδή από τις πωλήσεις του ομίλου μόλις αφαιρέθηκε το κόστος πωληθέντων, υπήρξε ζημία 651 χιλ. ευρώ.
Τονίζεται πως και με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου η Επίλεκτος δεν είναι η μόνη εισηγμένη που γλίτωσε την επιτήρηση.
Επιπλέον, στην κατηγορία «προς διαγραφή» φαίνεται πως η αλλαγή που ετοιμάζεται στον κανονισμό θα είναι δραστική, καθώς δεν θα διαγράφονται εταιρείες που έχουν τζίρο κάτω από 2 εκατ. ευρώ.
Για παράδειγμα η Εριουργία Τρία Άλφα έχει τζίρο κάτω από 2 εκατ. ευρώ εδώ και αρκετές χρήσεις αλλά παραμένει στο ταμπλό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εξετάζεται η αλλαγή της κατηγορίας όπου δεν θα υπάρχει πλέον η διαγραφή.
Έτσι εταιρείες όπως η Τρία Άλφα που θα έπρεπε βάσει του κανονισμού που ισχύει σήμερα να είχαν ήδη διαγραφεί, δεν θα διαγραφούν.
Κάτι ανάλογο θα συμβεί και για όσες έχουν χαμηλή διασπορά και παράλληλα περιορισμένο αριθμό μετόχων.
Κανονικά με όσα ισχύουν σήμερα θα εισέρχονταν στην προς διαγραφή κατηγορία και το ΧΑ θα παρείχε ένα χρονικό διάστημα να βελτιώσουν τη διασπορά.
Αν παρερχόταν ο χρόνος χωρίς βελτίωση θα τις διέγραφε, αλλά τώρα με τις αλλαγές που ετοιμάζονται δεν θα διαγράφονται.
Σήμερα στην κατηγορία «προς διαγραφή» περιλαμβάνονται οι εταιρείες: Compucon, Βιοτέρ, Λανακάμ, Λεβεντέρης, Μάρακ και Τρία Άλφα.
 
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS