«Μήλον της έριδος» οι πελάτες της Μέσης Τάσης για ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους

«Μήλον της έριδος» οι πελάτες της Μέσης Τάσης για ΔΕΗ και εναλλακτικούς παρόχους
Οι καταναλωτές της συγκεκριμένης κατηγορίας αλλάζουν με μεγαλύτερη ευκολία πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τα μερίδια των εταιριών στη Μέση Τάση να αυξομειώνονται διαρκώς
Σκληρό μπρα ντε φερ για τον έλεγχο ικανών μεριδίων αγοράς κυρίως στη Μέση Τάση, δηλαδή στους εμπορικούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο μεταξύ της ΔΕΗ με τους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος, όσο και μεταξύ των εναλλακτικών παρόχων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι καταναλωτές Μέσης Τάσης θα είναι αυτοί που θα κρίνουν τις εξελίξεις στην αγορά τους επόμενους μήνες μετά και την απόκτηση από τους ιδιώτες προμηθευτές σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ΝΟΜΕ σε υψηλές μεν τιμές οι οποίες ωστόσο τους περιορίζουν το ρίσκο της ημερήσιας αγοράς όπου η Οριακή Τιμή του Συστήματος έχει τάση ανόδου.
Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη των μεριδίων της ΔΕΗ και των τριών μεγαλύτερων ιδιωτικών εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή του Ήρωνα, της Protergia και της Elpedison με χρονικό σημείο αναφοράς τον Αύγουστο του 2015 που είναι και το σημείο αναφοράς το οποίο έχει υιοθετηθεί από το Μνημόνιο ως βάση για τον υπολογισμό της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ρεύματος.
Όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του ΛΑΓΗΕ (Αύγουστος 2017) για την επίδραση των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρική αλλά και τη λιανική αγορά ρεύματος, η μέση τάση είναι το πεδίο στο οποίο εντοπίζεται ο ισχυρότερος ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Από έναν πάροχο στον άλλο  

Όπως προκύπτει η συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών έχει αποκτήσει πλέον την ευελιξία να αλλάζει εύκολα πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τα μερίδια να παρουσιάζουν μια συνεχή αυξομείωση.
Έτσι, ενώ η ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2015 που όπως προαναφέρθηκε είναι η χρονική βάση ελέγχου της πορείας της αγοράς τροφοδοτούσε το 90,09% της μέσης τάσης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τον Αύγουστο του 2017 το μερίδιο της είχε πέσει στο 69,93%.
Στο σύνολο της λιανικής αγοράς το μερίδιο της ΔΕΗ τον Αύγουστο του 2017 ήταν 85,55%, έχοντας ξεκινήσει από το 95,24% τον Αύγουστο του 2015.
Επισημαίνεται πως πρόκειται για στοιχεία που βασίζονται στις δηλώσεις φορτίου κατά τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) για το διασυνδεδεμένο σύστημα.
Αναλυτικότερα, το μερίδιο της ΔΕΗ στη μέση τάση εξελίχθηκε ως εξής:
•    Τον Οκτώβριο του 2016 όταν έγινε η πρώτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο της ΔΕΗ ήταν 68,91%, τον Νοέμβριο αυξήθηκε στο 71,84% και τον Δεκέμβριο στο 77,11%.
•    Τον Ιανουάριο του 2017 το μερίδιο της ΔΕΗ συνέχισε να αυξάνεται και έφθασε στο 78,56%, ωστόσο το Φεβρουάριο μειώθηκε σε 74,29%, τον Μάρτιο σε 70,61%, τον Απρίλιο σε 69,24% και τον Μάιο σε 65,94%
•    Τον Ιούνιο του 2017 αυξήθηκε σε 66,55%, τον Ιούλιο σε 69,17% και τον Αύγουστου σε 69,93%.

Τα μερίδια των ιδιωτικών εταιριών

Αντίστοιχα η πορεία των μεριδίων στη μέση τάση των τριών μεγάλων καθετοποιημένων εταιριών ενέργειας έχει ως εξής:
•    Τον Αύγουστο του 2015 η Ήρων ξεκίνησε με μερίδιο 3,46%, η  Protergia του Ομίλου Μυτιληναίου με 2,76% και η Elpedison με 2,27%.
•    Τον Οκτώβριο του 2016 η Ήρων είχε μερίδιο 8,98%, η  Protergia 8,79% και η Elpedison 5,58%.
•    Τον Νοέμβριο του 2016 η Ήρων είχε μερίδιο 8,62%, η  Protergia 8,07% και η Elpedison με 5,02%.
•    Το Δεκέμβριο του 2016: Ήρων 6,59%, Protergia 6,48%, Elpedison 4,41%.
•    Τον Ιανουάριο του 2017: Ήρων 6,27%, Protergia 5,62%, Elpedison 4,49%.
•    Τον Φεβρουάριο του 2017: Ήρων 7,41%, Protergia 6,54%, Elpedison 5,57%.
•    Τον Μάρτιο του 2017: Ήρων 8,37%, Protergia 7,45%, Elpedison 6,46%.
•    Τον Απρίλιο του 2017: Ήρων 8,52%, Protergia 8,03%, Elpedison 6,56%. Τον Μάιο του 2017: Ήρων 9,55%, Protergia 8,93%, Elpedison 7,38%.
•    Τον Ιούνιο του 2017: Ήρων 9,40%, Protergia 8,58%, Elpedison 7,14%.
Τέλος, τον περασμένο Ιούλιο η Ήρων είχε μερίδιο 8,65%, η Protergia 7,78%, η Elpedison 6,47%, ενώ τον Αύγουστο τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 7,92%, 7,91% και 6,14% αντίστοιχα.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS