Οι τράπεζες θα έχουν 4,5 δισ προ προβλέψεων έσοδα το 2017 αλλά σχεδόν μηδενικά κέρδη

Οι τράπεζες θα έχουν 4,5 δισ προ προβλέψεων έσοδα το 2017 αλλά σχεδόν μηδενικά κέρδη
Τα κέρδη 9μήνου του 2017 είναι μειωμένα σε σχέση με το 9μηνο 2016 των ελληνικών τραπεζών
Περί τα 125 εκατ κέρδη θα εμφανίσουν οι ελληνικές τράπεζες στο 9μηνο του 2017 αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην χρήση 2017.
Για την χρήση 2017 τα προ προβλέψεων έσοδα ανέρχονται σε 4,5 δισεκ. αλλά τα τελικά καθαρά κέρδη θα είναι πέριξ του μηδενός και ορισμένες τράπεζες θα έχουν ζημίες.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων ξεκίνησαν με την Eurobank 16 Νοεμβρίου 2017 και ακολουθούν
22 Νοεμβρίου η Εθνική,
28 Νοεμβρίου η Πειραιώς και
30 Νοεμβρίου η Alpha bank.
Το ενδιαφέρον στις επιδόσεις 3ου τριμήνου θα εστιαστεί σε δύο τομείς
1)Πορεία στοχοθεσίας και μείωσης των NPLs και NPEs όπου η Eurobank έπιασε τους στόχους και οριακά ξεπέρασε σε βάση 9μήνου.
2)Εκτιμήσεις για το ύψος των IFRs9 που θα ανακοινωθούν Μάρτιο 2018 με τα αποτελέσματα χρήσης 2017 και βεβαίως εκτιμήσεις για τα stress tests.
Οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου ή 9μήνου 2017 δεν εμφανίζουν  αισθητή διαφοροποίηση σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2017 ωστόσο σε σχέση με το 9μηνο του 2016 είναι μειωμένα.
Eurobank και Alpha bank λόγω καλών αποτελεσμάτων στο α΄ 6μηνο θα συνεχίσουν να βελτιώνονται ωστόσο υπάρχουν πολλές παράμετροι που επιδρούν…
Η Eurobank με την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε core tier 2 αποδυνάμωσε τα κεφάλαια core tier 1 και από 17,4% υποχωρεί στο 14,6% ενώ επηρεάστηκε και από την πώληση της θυγατρικής στην Ρουμανία καθώς στο γ΄ τρίμηνο ενέγραψε ζημία -15,3 εκατ ευρώ.
Ταυτόχρονα αύξησε τα έξοδα εκ τόκων 60 εκατ σε ετησίως που υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλλει ανεξάρτητα εάν έχει αρνητικά αποθεματικά.
Η Εθνική ενέγραψε κέρδος από την Εθνική Ασφαλιστική και αναπροσάρμοσε τα pro forma κεφάλαια….και ακόμη η Ασφαλιστική δεν έχει πουληθεί.
Πάντως αναμένεται να διευθετηθεί το πρόβλημα της ασφαλιστικής.

Αποτελέσματα 9μήνου 2017 των ελληνικών τραπεζών

Τράπεζα

9μηνο 2017

9μηνο 2016

6μηνο 2017

Πειραιώς 28/11

-60 εκατ

+14 εκατ

-76,3 εκατ

Εθνική 22/11

+38 εκατ

+26 εκατ

1 εκατ

Eurobank 16/11

+61 εκατ

+191,8 εκατ

76,3 εκατ

Alpha bank 30/11

+86 εκατ

+22,2 εκατ

49,6 εκατ

Σύνολο

+125 εκατ

254 εκατ

50,6 εκατ.

Επεξεργασία στοιχείων: Πηγές αγοράς

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS