Στα 9 δισ η ζημία στα stress tests με ενσωματωμένα IFRs 9, ΤΑΡ - Οι όροι από EBA 1/2018

Στα 9 δισ η ζημία στα stress tests με ενσωματωμένα IFRs 9, ΤΑΡ - Οι όροι από EBA 1/2018
Στα 9 δισεκ. ευρώ διαμορφώνεται η ζημία από τα stress tests στα οποία θα ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των ζημιών από το IFRs 9 και το TAR την ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Όπως φαίνεται οι τράπεζες θα «φουσκώσουν» το IFRs9 ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι διαχειρίσιμο   
Εν τω μεταξύ η EBA η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα προσδιορίσει τους γενικούς όρους των stress tests για όλες τις τράπεζες έως τα τέλη Νοεμβρίου αλλά τις ειδικές παραμέτρους για τις ελληνικές τράπεζες μάλλον μετατίθενται για Ιανουάριο 2018.

Από το IFRs 9 δηλαδή το λογιστικό πρότυπο 9 που αποτιμάει με διαφορετική μέθοδο τον πιστωτικό κίνδυνο θα προκύψει κεφαλαιακή ζημία 5,7 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση των IFRs 9 το θετικό σενάριο είναι 5,5 δισεκ. και το δυσμενές σενάριο 6 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του IFRs 9 απομειώνει απευθείας τα κεφάλαια και δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα.
Με την ανακοίνωση χρήσης 2017 τον Μάρτιο 2018 οι τράπεζες θα αποκαλύψουν την συνολική ζημία από τα IFRs 9 και κάθε χρόνο θα προβαίνουν σε πρόβλεψη ίση με το 1/5 της συνολικής ζημίας άπαξ και υπάρχει η δυνατότητα της 5ετούς απόσβεσης.
Ωστόσο οι επενδυτές και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι θα αποτιμήσουν χρηματιστηριακά την ζημία από το IFRs 9 εφάπαξ δηλαδή θα αφαιρέσουν στα μοντέλα αποτίμησης των τραπεζών εφάπαξ τα 5,5 δισεκ. ή 6 δισεκ. που θα είναι η ζημία από το IFRs 9.

Από το TAR που για την Eurobank και Πειραιώς ξεκινάει 15 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί Φεβρουάριο – για Εθνική και Alpha ολοκληρώθηκε – θα προκύψουν κεφαλαιακές ζημίες περίπου 500 με 650 εκατ οι οποίες θα εγγραφούν εφάπαξ στα αποτελέσματα χρήσης 2017.
Το TAR η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων θα προκαλέσει ζημία που θα καταγραφεί εφάπαξ στο αποτέλεσμα.

Ως προς το stress tests η ζημία εκτιμάται μεταξύ 3,5 με 4,5 δισεκ. με βασικό σενάριο 3,7 δισεκ. ευρώ.

Η ζημία από τα stress tests και το IFRs 9 και το TAR θα καταδείξουν μια συνολική ζημία όπου οι επενδυτές θα λειτουργήσουν ως εξής.
Το κάθε απόλυτο νούμερο της ζημίας από stress tests, IFRs 9 και TAR θα αφαιρεθεί εφάπαξ από το core tier 1 και θα αξιολογηθεί πόσο κοντά βρίσκονται στο 8,75% που είναι το χαμηλό core tier 1 για τις τράπεζες.

Συμπέρασμα

Οι τράπεζες στην Ελλάδα θα αποδειχθεί από τους ελέγχους και τα stress tests ότι είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες.
Τις πιο ισχυρές Εθνική και Alpha bank και τις λιγότερο ισχυρές κεφαλαιακά Πειραιώς και Eurobank.
Οι κεφαλαιακές ζημίες περί τα 9 δισεκ. είναι σχεδόν βέβαιες αλλά το ζητούμενο είναι πως μεταφράζονται σε κεφαλαιακές ανάγκες.
Η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν cocos δηλαδή μετατρέψιμα ομόλογα αποτελεί αυξημένη πιθανότητα.

Εκτιμώμενες ζημίες από ελέγχους και stress tests των ελληνικών τραπεζών
Μείξη βασικού και δυσμενούς σεναρίου  
Ποσά σε δισ ευρώ
Τράπεζες

Ζημία από IFRs 9

Ζημία από TAR

Ζημία από stress tests

Συνολική ζημία

Πειραιώς

1,7

0,250

1,5

3,45

Εθνική

1,2

0,100

0,500

1,8

Eurobank

1,5

0,150

1

2,65

Alpha bank

1,3

0,150

0,700

2,150

Σύνολο

5,7

0,650

3,7

10,05Σύνολο αισιόδοξου και απαισιόδοξου σεναρίου

5,5 με 6

0,500-0,800

3,5 - 4,5

8,5 – 11,3

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS