Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α.
Στην Frigoglass το ποσοστό της Truad Verwal Tungs διαμορφώθηκε στο 48,55% στις 16 Νοεμβρίου 2017
Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τεσσάρων εταιρειών.
Αναλυτικά, η συμμετοχή της Intracom στην Intrakat αυξήθηκε στο 79,556% στις 13 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, το ποσοστό ίδιων μετοχών στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανήλθε στο 6,1631 στις 13/11.
Στη Foodlink η συμμετοχή της Leyenda Investments αυξήθηκε στο 40,1019% στις 13/11.
Αντίστοιχα, στην Frigoglass το ποσοστό της Truad Verwal Tungs διαμορφώθηκε στο 48,55% στις 16 Νοεμβρίου 2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS