Η Standard and Poor’s επιβεβαιώνει την αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τον Καναδά - Σταθερό το Outlook

Η Standard and Poor’s επιβεβαιώνει την αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τον Καναδά - Σταθερό το Outlook
Η Standard and Poor’s προβλέπει ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα έχει μέσο όρο πάνω από 2% ετησίως κατά την περίοδο προβλέψεων 2017-2020
Η Standard and Poor’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τον Καναδά με σταθερό το Outlook.
Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία για συνέχεια της συνετή χάραξης οικονομικής πολιτικής από τον Καναδά.
Η Standard and Poor’s προβλέπει ότι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα έχει μέσο όρο πάνω από 2% ετησίως κατά την περίοδο προβλέψεων 2017-2020, με τις εξαγωγές και τις επιχειρηματικές επενδύσεις να ενισχύουν όλο και περισσότερο την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ.
Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί ο οίκος αξιολόγησης αναμένει από τον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό να συμφωνήσουν σε μια νέα εμπορική συμφωνία η οποία θα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες συμφωνίες για το εμπόριο και τις ροές κεφαλαίων.
Επιπλέον η Standard and Poor’s αναμένει να διατηρηθεί στα σημερινά χαμηλά επίπεδα το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών.
Το παραπάνω σε συνάρτηση με την ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία και την αξιόπιστη νομισματική πολιτική, θα δώσουν στον Καναδά σημαντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων για τη συμφωνία NAFTA.
Επίσης η Standard and Poor’s ότι η αυστηρότερη νομισματική πολιτική εξουδετερώνει την υπερθέρμανση στις τιμές των ακινήτων και ότι η διόρθωση των τιμών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με περιορισμένες ζημίες στην απασχόληση ή στις επενδύσεις.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS