Οι δανειστές θέλουν ιδιωτικοποιήσεις σε ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ αλλά τα εμπόδια πολλά

Οι δανειστές θέλουν ιδιωτικοποιήσεις σε ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ αλλά τα εμπόδια πολλά
Το ΤΑΙΠΕΔ θα ήθελε να επιδείξει έργο καθώς πολλοί αντιλαμβάνονται ότι οι καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις θα οδηγήσουν σε άσκηση πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση από τους δανειστές.
Οι δανειστές θέλουν να πουληθούν μερικώς ή ολικώς οι συμμετοχές του ελληνικού δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ αλλά φαίνεται ότι τα εμπόδια είναι πολλά.
Στα ΕΛΠΕ δεν υπάρχει βούληση από τους δύο μετόχους το ελληνικό δημόσιο και την Paneuropean Oil της οικογένειας Λάτση να πουλήσουν.
Η κυβέρνηση αποκλείει πώληση πριν τις εκλογές.
Να σημειωθεί ότι στα ΕΛΠΕ το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 35,5% και το 45,5% Paneuropean Oil.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα ήθελε να ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία για τα ΕΛΠΕ αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε τρέχουσες αξίες το 35,5% των ΕΛΠΕ αποτιμάται στα 780 με 800 εκατ.
Τα ΕΛΠΕ έχουν ευρύτερο στρατηγικό χαρακτήρα λόγω της εμπλοκής της εταιρίας στην αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Αιγαίο.
Τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται και στην ΔΕΠΑ που θα πετύχει κέρδη 100 εκατ και διαθέτει ρευστότητα 300 εκατ.
Στόχος η είσοδος στο χρηματιστήριο και δεν φαίνεται να εγκριθεί κάποιος άλλος σχεδιασμός.
Στον ΟΤΕ το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 10% εκ των οποίων το 4% ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ και το υπόλοιπο 5,5% κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα ήθελε να προχωρήσει στην πώληση των συμμετοχών σε ΟΤΕ και ΕΛΠΕ αλλά στα μεν ΕΛΠΕ υπάρχουν ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα και στον ΟΤΕ η Deutsche Telecom που κατέχει το 40% χρονοτριβεί και δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για να αποκτήσει επιπρόσθετο ποσοστό.
Σε τρέχουσες τιμές το 10% αντιστοιχεί σε 540 εκατ ευρώ έναντι συνολικής κεφαλαιοποίησης 5,4 δισεκ.
Το 5,4% αντιστοιχεί σε 291 με 300 εκατ ευρώ.
Το ΤΑΙΠΕΔ θα ήθελε να επιδείξει έργο καθώς πολλοί αντιλαμβάνονται ότι οι καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις θα οδηγήσουν σε άσκηση πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση από τους δανειστές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS