ΑΔΜΗΕ Ανακοίνωσε χθες, Φουρλής ανακοινώνει σήμερα: Σχόλια και εκτιμήσεις

ΑΔΜΗΕ Ανακοίνωσε χθες, Φουρλής ανακοινώνει σήμερα: Σχόλια και εκτιμήσεις
ΑΔΜΗΕ: Αποτιμάται σε 403,7 εκατ. με p/e 9μηνου 16 για το 51%

ΑΔΜΗΕ Ανακοίνωσε χθες, Φουρλής ανακοινώνει σήμερα: Σχόλια και εκτιμήσεις


ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών@1,7400 ευρώ: Δεν δηµοσιεύει ανεξάρτητα οικονοµικά µεγέθη για το εννεάµηνο. Μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρείας είναι το µέρισµα που εισπράττει, ενώ η συµµετοχή της στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ λογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/17-31/12/17 θα αντανακλούν τη συµµετοχή ύψους 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. επομένως στα κατωτέρω μεγέθη της αναλογούν και θα υπολογίζεται το 51%.

Τα έσοδα ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν σε 180,4 εκατ. ευρώ και +4,5%. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 138 εκατ.ευρώ, από 125,9 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 9,7%). Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 49,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ.(+ 49,4%). Αποτιμάται σε 403,7 εκατ. ευρώ, με το p/e βάσει μεγεθών του 9μηνου να διαμορφώνεται στο 16 στο 51%. Ο καθαρός δανεισµός αυξήθηκε στα 242,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πληρωµής φόρων 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής µερίσµατος 92,9 εκατ. ευρώ εντός του 2017. Σχέση Ev/ebitda 7,5 (9μηνο) στο 51%.


ΦΟΥΡΛΗΣ@5,4700 ευρώ: Ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα του 9μηνου μετά την λήξη. Οι αναλυτές της Eurobank Equities έχουν δώσει τιμή στόχου στα 6,3000 ευρώ με την διοίκηση του ομίλου να έχει εκφράσει την αισιοδοξία ότι το τέταρτο τρίμηνο θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Like for Like (LFL) ανάπτυξης για τα ΙΚΕΑ. Επανέλαβε ότι η εγχώρια αγορά οικιακών ειδών αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία (ανάπτυξης πάνω από 50%) από την αναμενόμενη ομαλοποίηση των επιπέδων διείσδυσης (από το σημερινό 0,5% του ΑΕΠ). Οι δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές είναι αρκετά υγιείς (ειδικά στη Βουλγαρία). Χθες οι αναλυτές της Beta Sec. διατήρησαν την τιμή στόχου τους στα 6,9000 ευρώ. Αναμένουν αρκετά καλύτερα μεγέθη συγκριτικά με αυτά του 2016(9Μ). Ο όμιλος αποτιμάται σε 280,8 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS