ΔΤΡ: Οι 665 μονάδες αποτελούν τώρα την πρώτη δυνατή αντίσταση του δείκτη

ΔΤΡ: Οι 665 μονάδες αποτελούν τώρα την πρώτη δυνατή αντίσταση του δείκτη
Ενδεχόμενη αδυναμία υπέρβασης αυτών των αντιστάσεων θα σημάνει την εκ νέου υποχώρηση του

ΔΤΡ: Οι 665 μονάδες αποτελούν τώρα την πρώτη δυνατή αντίσταση του δείκτη

Μη τυπικό (καθώς είναι μακροπρόθεσμο ) ημερήσιο γράφημα του ΔΤΡ:- Η D3 ( 612 μον) αποδείχτηκε ισχυρή στήριξη όπως επισημαίνεται και με το πράσινο παραλληλόγραμμο αριστερά) και έδωσε άμεση αντίδραση κατά την συνεδρίαση της Παρασκευής. Η Χ200 στις 665 μον αποτελεί την πρώτη δυνατή αντίσταση του δείκτη, που αν υπερβληθεί θα σηματοδοτήσει διάθεση επαναφοράς εντός του λευκού πτωτικού καναλιού και κίνηση προς την D1, την επόμενη ισχυρή αντίσταση των 703 μον.

Ενδεχόμενη αδυναμία υπέρβασης αυτών των αντιστάσεων θα σημάνει την εκ νέου υποχώρηση του δείκτη που αυτή τη φορά θα αποκτήσει πτωτική ορμή προς την στήριξη D4 των 576 μον. Διαφορετικά, η ανοδική τεχνική αντίδραση, θα μεταβάλλει την βραχυπρόθεσμη τάση σε ανοδική επαναφέροντας τον δείκτη προς την μεγάλη αντίσταση D των 765 μον. Μόνο πάνω από αυτό το επίπεδο, η κατάσταση στις τράπεζες θα προξοφλήσει βελτίωση της χρηματοοικονομικής τους θέσης σε προβλήματα που τις αφορούν άμεσα ( πλειστηριασμοί- κόκκινα δάνεια).
http://freeforumstocks.blogspot.gr


http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS