Αναλυτές για Εθνική: Έχει κεφάλαια να απορροφήσει τις ζημίες - Τιμή στόχος 0,32 - 0,43 ευρώ

Αναλυτές για Εθνική: Έχει κεφάλαια να απορροφήσει τις ζημίες - Τιμή στόχος 0,32 - 0,43 ευρώ
Η Εθνική διαθέτει τον καλύτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις που ενδεχομένως να προκληθούν από τους ελέγχους που θα υποβληθεί
Μεταξύ 0,32 και 0,43 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή στόχος για την Εθνική Τράπεζα από ξένους και εγχώριους αναλυτές, οι οποίοι όμως εμφανίζονται «διχασμένοι» ως προς τη σύσταση προς τη μετοχή, μεταξύ της «ουδετερότητας» και της «υπεραπόδοσης».
Όλοι οι αναλυτές επισημαίνουν τη χαμηλή επίδοση της τράπεζας στο μέτωπο των εσόδων και των λειτουργικών δαπανών, εντούτοις τονίζουν ότι η Εθνική διαθέτει τον καλύτερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις που ενδεχομένως να προκληθούν από τους ελέγχους που θα υποβληθεί, ενώ σημείωσε μείωση των NPEs για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο.
Αναλυτικά:

Neutral η Goldman Sachs για την Εθνική - Στα 0,32 ευρώ η τιμή στόχος

Neutral, ουδετερότητα δηλαδή, είναι η σύσταση της Εθνικής από την Goldman Sachs, η οποία διατηρεί την τιμή στόχο στα 0,32 ευρώ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' 3μηνου 2017 από την τράπεζα.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Εθνική τράπεζα πέτυχε αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 11%, ενώ τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το Γ' τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.
Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €4,6 δισ. από το τέλος του Δ' Τριμήνου 2016 σε μόλις 1,0 δισ. τον Οκτώβριο.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. από 12,3 δισ. το τέλος του 2016.
Ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8% και σε 16,6% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη θετική κεφαλαιακή επίπτωση από τις υπό ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την Εθνική Ασφαλιστική, Banca Romaneasca, Vojvodjanska Banka και South African Bank of Athens (S.A.B.A.).
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στο 9μηνο του 2017 σε 640 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού κατά 12% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016.
Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε 50% από 55% το Εννιάμηνο του 2016.

Overweight η σύσταση της Pantelakis Sec για την Εθνική - Στα 0,40 ευρώ η τιμή στόχος

Overweight, ήτοι για αποδόσεις υψηλότερες με αυτές της αγοράς, συστήνει η Pantelakis Sec για την Εθνική Τράπεζα, διαμορφώνοντας την τιμή στόχο στα 0,40 ευρώ.
Σύμφωνα με την Pantelakis Sec, η μετοχή της Εθνικής διαπραγματεύεται με 0,31x σε όρους P/TBV με βάση της εκτιμήσεις του 2017, αποτελώντας την προτιμότερη μετοχή του κλάδου.
Η Pantelakis Sec θεωρεί ότι η τράπεζα έχει κάνει μια σωστή διεργασία για να προετοιμαστεί για τους ελέγχους που θα πρέπει να περάσει, ενώ εκτιμάται ότι θα πετύχει και τους στόχους των NPEs του 2017.
Το κεφαλαιακό απόθεμα που έχει δημιουργήσει η τράπεζα προσφέρει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη της αγοράς ενόψει και των ελέγχων που θα περάσει (TAR, TRIM, stress test).
Η τράπεζα έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ήτοι στο 16,6%, με τα NPEs να υποχωρούν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο.
Επίσης, η Εθνική είναι το καλύτερο σε ποιότητα προφίλ ρευστότητας, με δείκτη δανείων/καταθέσεις να ανέρχεται στο 83% έναντι 118% των άλλων τραπεζών.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Εθνική τράπεζα πέτυχε αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 11%, ενώ τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το Γ' τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.
Η χρηματοδότηση μέσω ΕLA μειώθηκε κατά €4,6 δισ. από το τέλος του Δ' Τριμήνου 2016 σε μόλις 1,0 δισ. τον Οκτώβριο.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. από 12,3 δισ. το τέλος του 2016.

Morgan Stanley: Equalweight η σύσταση για Εθνική - Στα 0,40 ευρώ η τιμή στόχος

Equalweight, ήτοι για αποδόσεις παρόμοιες με αυτές της αγοράς, συστήνει η Morgan Stanley για την Εθνική Τράπεζα, διαμορφώνοντας την τιμή στόχο στα 0,40 ευρώ.
Σύμφωνα με την Morgan Stanley, η μετοχή της Εθνικής διαπραγματεύεται με 0,3x σε όρους P/TBV με βάση της εκτιμήσεις του 2018 και σε όρους PE διαπραγματεύεται στο 4,7x.
Εντούτοις, η τράπεζα έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ήτοι στο 16,6%, με τα NPEs να υποχωρούν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο.
Επίσης, η Εθνική είναι το καλύτερο σε ποιότητα προφίλ ρευστότητας, με δείκτη δανείων/καταθέσεις να ανέρχεται στο 83% έναντι 118% των άλλων τραπεζών.
Μάλιστα, το ποσοστό των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στον ELA είναι στο 2%.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Εθνική τράπεζα πέτυχε αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 11%, ενώ τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση το Γ' τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Με σύσταση Outperform η Alpha Finance στην Εθνική - Στα 0,43 ευρώ η τιμή στόχος

Τη σύσταση Outperform, δηλαδή για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, και την τιμή στόχο στα 0,43 ευρώ διατηρεί η Alpha Finance για τη μετοχή της Εθνικής, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' 3μηνου.
Ωστόσο, η Alpha Finance θεωρεί ότι η αγορά μπορεί να αντιδράσει αρνητικά στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα, καθώς θα αναθεωρήσει τη στάση της μετά τα στοιχεία για τα έσοδα, τις χαμηλές λειτουργικές επιδόσεις, ραδγαία μείωση των δανειακών αποδόσεων και των χαμηλών εσόδων από ομόλογα, τα οποία επηρέασαν τα έδοσα από τα επιτόκια (ΝΙΙ).
Υπενθυμίζεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στο Εννιάμηνο του 2017 σε 640 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού κατά 12% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2016.
Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα διαμορφώθηκε σε 50% από 55% το Εννιάμηνο του 2016.
Από την πλευρά της χρηματοδότησης, το όφελος που προκύπτει από τη χαμηλότερη χρηματοδότηση μέσω του ELA αναμένεται να είναι ήσσονος σημασίας, καθώς έχει μειωθεί κατά μόλις 1 δισ. ευρώ.
Το αξιοσημείωτο επαναλαμβανόμενο όφελος από την πιθανή συμφωνία για το επικουρικό ταμείο συντάξεων, τα λειτουργικά έσοδα θα πρέπει να συνεχίσουν να επηρεάζονται από τη νέα "γενιά δανείων".
Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις τάσεις των NPEs, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο έχοντας καταδείξει χαμηλότερα αποθέματα με ακόμη αρνητικό σχηματισμό και χαμηλότερα QR.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Εθνική τράπεζα πέτυχε αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 11%, ενώ τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,2 δισ.  ευρώ σε τριμηνιαία βάση το Γ' τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις περιορισμένες διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS